Saturday , July 20 2024

Suceava

Stiri din Suceava

Pentru elevii suceveni, caldura cu portia in scolile cu centrala termica proprie

N motivul este c=t se poate de simplu – reducerea cheltuielilor cu utilit\]ile, astfel `nc=t plata facturilor lunare s\ nu ating\ sume colosale n managerii [colari au decis s\ porneasc\ centralele termice, dar s\ fie furnizat\ c\ldura `ntr-un anumit interval orar, `n ideea realiz\rii unei economii n unii au optat …

Mai mult »

Mii de elevi suceveni, anchetati social in vederea acordarii bursei “Bani de liceu”

N la sf=r[itul lunii va fi publicat\ pe site-ul ministerului de resort lista beneficiarilor care se `ncadreaz\ `n condi]iile impuse n doi ani la r=nd jude]ul Suceava a ocupat locul I pe ]ar\ dup\ num\rul de elevi care au primit bursa “Bani de liceu”, `nsum=nd peste 10.000 de beneficiari n …

Mai mult »

Tigari ascunse in butelia de gaz a autoturismului, depistate in Vama Siret

N automobilul marca Volkswagen condus de o t=n\r\ din Boto[ani a fost indisponibilziat p=n\ la plata amenzii Poli]i[tii de frontier\ [i lucr\torii vamali din {unctul de Trecere al Frontierei (PTF) Siret au depistat `n autoturismul unei femei din jude]ul Boto[ani, 300 pachete de ]ig\ri, de provenien]\ ucrainean\ `n valoare de …

Mai mult »

Protest spontan al angajatilor din Finantele sucevene

N ieri, pe holul Trezoreriei Suceava, zeci de angaja]i ai Direc]iei Generale a Finan]elor Publice (DGFP) Suceava au `ntrerupt lucrul [i au f\cut un protest spontan `n solidaritate cu colegii lor din ]ar\ n liderul sindical Silviu Onu]u a declarat c\ nemul]umirile oamenilor sunt perfect justificate dat fiind faptul c\ …

Mai mult »

UPDATE – 12 persoane retinute în cazul retelei care a trimis la prostitutie 130 de tinere

Ieri diminea]\, au fost efectuate 24 de perchezi]ii domiciliare, în loca]ii din jude]ele Suceava, Boto[ani [i Timi[ [i au fost emise mandate de aducere pentru 17 membri ai uneia dintre cele mai mari re]ele de trafic de persoane, identificate, în ultimii ani, de procurorii DIICOT. Re]eaua a racolat peste 130 …

Mai mult »

Numarul locurilor de munca vacante a scazut cu peste 50%, in prag de iarna

pentru s\pt\m=na aceasta sunt scoase la concurs doar 74 locuri de munc\, însa acestea se adreseaza doar celor care vor sa lucreze în domenii precum industria lemnului, comer], silvicultur\, construc]ii comparativ cu mijlocul lunii anterioare, sc\derea este de peste 50%, în septembrie fiind oferite circa 150 locuri de munca la …

Mai mult »

Limuzina de lux, indisponibilizata la frontiera pentru ca soferul facea contrabanda cu tigari

VW Phaeton era t=r=it de [ofer prin drumurile din zona de munte dupa ce în prealabil fusese burdu[it ]ig\ri de contrabanda în valoare de peste 38.000 lei, confiscate [i acestea de poli]i[tii de frontiera suceveni Poli]i[tii de frontiera suceveni au confiscat un autoturism VW Phaeton de la un contrabandist care …

Mai mult »

Gafa mare cat URSS-ul: Universitatea Suceava recunoaste oficial “limba” moldoveneasca

N USV nu va `nmatricula studen]ii din Republica Moldova care vor pica evaluarea cuno[tin]elor de limb\ rom=n\ u testul a fost introdus `n acest an [i trebuie sus]inut de studen]ii din anul I at=t de la studii de licen]\, c=t [i de la master n Grupul de Ini]iativ\ al Studen]ilor …

Mai mult »

Noi disponibilizari la Directia de Asistenta Sociala

N `n viitoarea [edin]\ a Consiliului Jude]ean Suceava se va supune aprob\rii un proiect de hot\r=re privind o nou\ organigram\ a Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ie a Copilului `n baza c\reia vor fi operate noi reduceri de personal, conform unei recente hot\r=ri a Guvernului n comparativ cu anul …

Mai mult »

Reparatiile stradale vor trebui facute contracronometru

N „Lista str\zilor unde se intervine la canalizare [i ap\ s-a diminuat considerabil. Problema [i pariul nostru este `ns\ refacerea carosabilului”, a declarat primarul Ion Lungu Noi am=n\ri din partea firmelor care trebuie s\ reabiliteze str\zile din Suceava `n urma lucr\rilor f\cute pentru modernizarea re]elelor de ap\ potabil\ [i de …

Mai mult »