Saturday , January 28 2023

Suceava

Stiri din Suceava

Lucrarile la podul de la Burdujeni ar trebui finalizate pana la sfarsitul lunii noiembrie

N „Este absolut necesar ca lucr\rile de reabilitare la podul rutier din Burdujeni s\ `nceap\ `n cel mai scurt timp pentru a evita o eventual\ pr\bu[ire [i acestea s\ fie finalizate p=n\ la sf=r[itul lunii noiembrie” declar\ primarul Ion Lungu Situa]ia podului rutier din Burdujeni nu este tare „roz”, dup\ …

Mai mult »

Baisanu, contestat ca lider de membri cu state vechi in PNL

N potrivit consilierului local Vasile Mocanu, pre[edintele organiza]iei jude]ene Suceava a PNL – {tefan Alexandru B\i[anu – r=vne[te degeaba la func]ia de primar pentru c\ at=ta vreme c=t nu se comport\ ca un lider, ci doar ca un [ef ce for]eaz\ prevederile statutare, nu va reu[i s\ impun\ cet\]enilor unde …

Mai mult »

Maria Basescu, asteptata la Ziua Absolventilor Colegiului National "Stefan cel Mare" din Suceava

N Maria B\sescu a absolvit Liceul “{tefan cel Mare” din Suceava în urm\ cu 40 de ani, în promo]ia 1969-1970, la profil uman, avându-l ca diriginte pe profesorul de latin\ Emil Ursu Maria B\sescu, so]ia [efului statului, este a[teptat\, sâmb\t\, s\ participe la întâlnirea absolven]ilor Colegiului Na]ional “{tefan cel Mare” …

Mai mult »

Profesorii din Ipotesti nu si-au primit salariile pentru prima luna din acest an scolar

N sursa problemei o constituie neaprobarea diminu\rii fondurilor Prim\riei Ipote[ti cu suma de 100.000 lei, pentru nerespectarea OG 18/2010, drept urmare conturile au fost blocate n cu excep]ia acestei situa]ii `nregistrat\ la Ipote[ti, sindicali[tilor nu le-au fost semnalate alte probleme privind plata salariilor c\tre dasc\lii suceveni `n urma primei luni …

Mai mult »

Primariile Radauti, Slatina, Volovat si Ipotesti au conturile blocate in Trezorerie

N dac\ `n primele trei cazuri, decizia Finan]elor a fost luat\ pentru nerespectarea OUG 63/2010, prin care se stabile[te num\rul maxim de posturi ce poate fi finan]at de prim\rii, la Ipote[ti conturile au fost blocate pentru c\ nu a fost aprobat bugetul rectificat al comunei,  conform  OG 18/2010 privind rectificarea …

Mai mult »

Sala de sport modernizata la Calafindesti

Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost prezent, ieri, la recep]ia lucr\rilor de modernizare de la sala de sport a [colii cu clasele I – VIII din comuna Calafinde[ti. Lucr\rile de modernizare au fost f\cute cu finan]are de la Compania Na]ionala de Investi]ii. Cl\direa în care func]iona sala de …

Mai mult »

Scoala „Dimitrie Pacuraru” din Scheia, vandalizata de minori din localitate

N ho]ii nu au g\sit ce c\utau dar  au distrus u[i, geamuri [i material didactic din unitatea de `nv\]\m=nt n pentru c\ niciunul din cei trei mici vandali nu are `mplinit\ v=rsta de 16 ani, vor fi cerceta]i `n stare de libertate S=mb\t\ sear\, `nainte de ora 22.00, Beatrice Filipiuc, …

Mai mult »

S-a certat cu familia si a ajuns la spital dupa ce a inghitit un pumn de sedative

N `n cursul zilei de duminic\, o t=n\r\ din F\lticeni a fost g\sit\ de un echipaj de poli]ie `n Gura Humorului, [i a fost dus\ la spital Duminic\ noapte, `n jurul orelor 23:30, la Spitalul Jude]ean Suceava a fost adus\ o t=n\r\ `n v=rst\ de 29 ani, diagnosticat\ cu „ingestie …

Mai mult »

ACET intrerupe apa potabila azi, in Scheia

SC ACET SA Suceava va `ntrerupe, azi, furnizarea apei potabile pentru to]i locuitorii comunei {cheia, timp de aproximativ 14 ore, `ncep=nd de la ora 08.00 [i p=n\ la 22.00. ACET precizeaz\ c\ motivul pentru care locuitorii comunei {cheia nu vor avea ap\ potabil\ la robinete `l constituie lucr\rile ISPA de …

Mai mult »

A ajuns la spital, fiind agresata in somn de sotul ei

~n cursul nop]ii de duminic\ spre luni a fost adus\ la Spitalul Jude]ean Suceava o femeie `n v=rst\ de 61 de ani, diagnosticat\ cu „traumatism prin agresiune”. Aurora L., din comuna Arbore, a ajuns la spital  `n urma unor lovituri aplicate de so]ul ei, `n zona fe]ei, `n timp ce …

Mai mult »