Tuesday , December 6 2022

Suceava

Stiri din Suceava

Suceava este printre cele mai cautate destinatii interne de zbor

N compania de stat TAROM a `nregistrat `n primul semestru al acestui an o cre[tere spectaculoas\ a num\rului de c\l\tori pe plan intern [i datorit\ cererii mari spre cinci destina]ii interne, printre care [i Suceava n potrivit directorului Aeroportului Interna]ional „{tefan cel Mare”, Dumitru Sahlean, `n fiecare lun\ din 2010 …

Mai mult »

Sensul giratoriu de la Cinema Modern va fi inchis incepand de azi, din nou, dupa ce saptamana trecuta abia fusese redeschis

lucr\rile care mai sunt de realizat [i care presupun din nou închiderea sensului giratoriu pe o anumita por]iune nu vor dura mai mult de o s\pt\m=n\, a spus viceprimarul Viorel Seredenciuc Dupa ce sensul giratoriu de la Cinematograful Modern a tot  fost închis [i deschis pentru c=teva zile traficului de …

Mai mult »

Sute de credinciosi au participat la sfintirea bisericii construita la iesirea spre Botosani

n la t=rnosirea Bisericii „Sf=ntul Vasile cel Mare” din Cartierul Tineretului, ~PS Pimen a rostit o frumoas\ predic\ axat\ pe pilda Vi]ei de Vie [i Veacul acestei lumi, ]in=nd s\ mul]umeasc\ primarului Ion Lungu pentru sprijinul acordat Bisericii de-a lungul anilor n „O parte din lume `[i tr\ie[te via]a f\r\ …

Mai mult »

In ciuda conditiilor vitrege din invatamantul sucevean, un singur dascal a demisionat anul acesta

N “Este vorba despre un cadru didactic care a invocat motive personale – a demisionat [i a plecat la munc\ `n str\in\tate”, a declarat Laura Hacman, purt\torul de cuv=nt al Inspectoratului {colar Suceava n pentru a scoate `n eviden]\ `nc\ o dat\ paradoxul sistemului de `nv\]\m=nt sucevean, amintim c\ anul …

Mai mult »

Aproape trei mii de pensionari suceveni au lunar pensiile ciuntite din cauza datoriilor

N lunar, se `nregistreaz\ circa 200 de noi cazuri, cele mai multe viz=nd restan]e c\tre b\nci, executori judec\tore[ti, prim\rii [i pensii de `ntre]inere, iar suma care se adaug\ la soldul deja existent este de circa 200.000 lei n ca num\r, cei mai mul]i pensionari au de pl\tit lunar sume de …

Mai mult »

Igienizarea spatiilor de invatamant inaintea inceperii anului scolar, pe cheltuiala primariilor

N printre recomand\rile MECTS privind organizarea de c\tre [coli în condi]ii optime a noului an [colar se num\r\ efectuarea demersurilor pentru ob]inerea autoriza]iei sanitare de func]ionare [i igienizarea spa]iilor de înv\]\mânt n aceste cheltuieli trebuie suportate de consiliile locale, a atras aten]ia inspectorul general al Inspectoratului {colar Suceava, Petru Carcalete …

Mai mult »

Un cartier din Campulung Moldovenesc este izolat de aproape doua luni

N `n zona str\zii Bune[ti, situat\ de cealalt\ parte a r=ului Moldova, `n apropiere de fosta IRTA, nu se poate ajunge cu mijloacele auto pentru c\ podul a fost rupt din data de 29 iunie [i p=n\ acum nu a fost reparat n primarul Constantin Gabriel {erban sus]ine c\ `n …

Mai mult »

Pe strada Marasesti se circula de ieri in conditii optime

N de[i termenul de finalizare al lucr\rilor a fost prelungit din cauza averselor, angaja]ii firmei Pfeiffer au terminat lucr\rile la termen Dac\ p=n\ acum dou\ zile situa]ia de pe strada M\r\[e[ti nu era `ntocmai roz iar lucr\rile de readucere a carosabilului la starea ini]ial\ nu p\reau a se finaliza prea …

Mai mult »

Consiliul Local al comunei Ciocanesti a refuzat sa aprobe reducerea de personal avizata de Agentia Nationala a Functionarilor Publici

n “Sper `ntr-o revenire pe viitor pentru a se `n]elege bine textul de lege”, a declarat primarul Gheorghe Tomoioag\ Proiectul privind reducerea de personal a aparatului propriu al prim\riei comunei Cioc\ne[ti a fost respins, ieri, `n [edin]a Consiliului Local. Aceasta `n pofida faptului c\ proiectul respectiv este avizat de agen]ia …

Mai mult »

Lucrarile de termoficare de pe strazile Tipografiei, Zorilor si Stefan Dracinski au fost finalizate

pe cele trei str\zi muncitorii firmelor Test Prima [i Incom mai trebuie sa se ocupe de c=teva proceduri tehnice, dupa care sa readuca carosabilul la starea ini]ial\ Lucr\rile care au fost propuse a fi realizate [i anul acesta la re]elele secundare [i principale de termoficare au fost finalizate pe trei …

Mai mult »