Tuesday , December 6 2022

Suceava

Stiri din Suceava

Turismul sucevean, in coada topului national

N `n luna august indicele de utilizare net\ a capacit\]ilor de cazare turistic\ a fost la nivel na]ional de 35%, pe c=nd `n Suceava acesta abia a atins 24,6% n acest indice a sc\zut de altfel semnificativ `n jude], fa]\ de de luna corespunz\toare a anului trecut, c=nd a fost …

Mai mult »

Pui de tigru siberian nascut in captivitate la Ilisesti

N zilele trecute, micu]a tigroaic\ Kathyusha `n v=rst\ de [apte s\pt\m=ni, a fost dus\ la medicul veterinar pentru controlul de rutin\ n „Inten]ionez pentru anul viitor s\ `ncerc g\sirea unei noi loca]ii pentru c\ efectivul dep\[e[te 500 de exemplare, iar spa]iul `ncepe s\ devin\ insuficient pentru a putea fi men]inute …

Mai mult »

Doi morti si un ranit grav dupa ce o masina a cazut într-o prapastie, la Palma

din cauza neadapt\rii vitezei la condi]iile de trafic un Volkswagen Transporter s-a r\sturnat într-o pr\pastie adânca de 150 de metri [oferul, un b\rbat de 55 de ani [i mama lui, de 78 de ani au fost proiecta]i din ma[ina [i au murit pe loc sora [oferului, o femeie de 50 …

Mai mult »

La 17 ani si-a pus capat zilelor dupa o cearta cu surorile

N Gheorghe Schipor locuia cu surorile sale `n Vicovu de Sus, p\rin]ii lor fiind pleca]i `n Italia n dup\ o ceart\, se pare de la bani, t=n\rul s-a urcat `n podul unei anexe unde a fost g\sit `n scurt\ vreme, sp=nzurat n tot la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute, un b\rbat din …

Mai mult »

Bobocii Colegiului “Petru Rares“, in lumea Las Vegasului (GALERIE FOTO)

momentele artistice din cadrul Balului Bobocilor 2010 i-au avut în prim-plan pe liceeni talenta]i care au vrut sa ia parte la eveniment c=nd au intrat în scena cele zece perechi de boboci care au concurat pentru titlul de Miss [i Mister, aplauzele publicului din sala i-au “marcat” din prima pe …

Mai mult »

Proiect de modernizare a satului romanesc cu finantare europeana, receptionat la Dorna Candreni

N „Dorna Candreni este prima localitate din jude]ul Suceava care finalizeaz\ lucr\rile [i nu am dec=t s\-i felicit. Este extraordinar c\ satul rom=nesc se dezvolt\ [i c=te ceva se mai mi[c\ `n ]ara asta, chiar dac\ este criz\”, a declarat, la recep]ia lucr\rilor, pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur …

Mai mult »

Flutur considera ca DN17 ar putea deveni o „magistrala turistica”

N pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava consider\ c\ multe din criticile opozi]iei nu sunt justificate `n privin]a drumurilor din jude], recunosc=nd `ns\ c\ au fost o serie de probleme [i `n ce prive[te licita]ia de atribuire a contractuluid e `ntre]inere a drumurilor jude]ene Pre[edintele Consiliului Jude]ena (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, este …

Mai mult »

Modernizarea drumului de la Dorna la Panaci se apropie de finalizare

N „Sunt mul]umit [i m\ v\d nevoit s\ le mul]umesc [i constructorilor chiar dac\ `n trecut au mai fost sup\r\ri `ntre noi, c\ am finalizat o lucrare greu de imaginat pentru aceast\ zon\ unde trebuie s\ tai efectiv muntele. Cred c\ `n maxim dou\ s\pt\m=ni totul va fi pus la …

Mai mult »

Mai bine de jumatate din somerii Sucevei nu beneficiaza de indemnizatii

N num\rul [omerilor neîndemniza]i la sfâr[itul lunii august 2010 a fost de 10.996 persoane [i reprezenta 56,5% din num\rul [omerilor înregistra]i n dup\ nivelul de instruire, ponderea cea mai mare în totalul [omerilor înregistra]i la sfâr[itul lunii august 2010 o de]in persoanele cu preg\tire primar-gimnazial\ sau profesional\, 13.651 persoane (70,2%), …

Mai mult »

Batrâna de 82 de ani violata si ucisa la Veresti

N femeia a fost g\sit\ de vecini, dezbr\cat\ în mijlocul casei, cu semne vizibile de lovituri pe corp Sâmb\t\ sear\ vecinii au g\sit în casa ei din comuna Vere[ti trupul neînsufle]it al b\trânei Otilia C. de 82 de ani. Femeia era dezbr\cat\ [i avea urme de lovituri pe corp. În …

Mai mult »