Tuesday , May 11 2021

Suceava

Stiri din Suceava

Sucevenii care permit verificarea tevilor si caloriferelor au sanse sa scape de platile aberante in contul incalzirii spatiilor comune

N primarul Ion Lungu a declarat, ieri, dup\ [edin]a Consiliului Local Suceava, c\ [efilor de asocia]ii sau firmelor de repartitoare, dup\ caz, trebuie s\ li se permit\ accesul `n apartamente pentru a se putea determina suprafa]a echivalent\ termic n `n caz contrar, calculul facturii la `nc\lzirea spa]iilor comune de pe …

Mai mult »

Zeci de suceveni au reclamat zilele acestea smecheriile pe care bancile incearca sa le strecoare in contracte

N toate cele peste 100 de reclama]ii `nregistrate de CJPC Suceava vizeaz\ actele adi]ionale de modificare a contractelor de credit `n conformitate cu prevederile OUG 50/2010 n potrivit comisarilor, BCR [i Volksbank [i-au chemat clien]ii pe ultima sut\ de metri `n speran]a c\ ace[tia vor semna f\r\ s\ studieze noul …

Mai mult »

Consilierii PSD au parasit sedinta Consiliului Judetean Suceava refuzand sa voteze rectificarea negativa a bugetului

N „~mi va fi greu s\ explic primarilor PSD c\ le-am dat fonduri f\r\ acceptul consilierilor PSD”, a spus pre[dintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, spun=nd c\ social democra]ii fac jocuri politicianiste Consilierii jude]eni suceveni ai PSD au p\r\sit, vineri, [edin]a Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava contest=nd modul `n care se …

Mai mult »

Flutur vrea ca 2011 sa fie „Anul Bucovinei”

N t=rguri „Produs `n Bucovina” vor fi organizate, anul acesta, [i Ia[i, Cluj -Napoca, Timi[oara [i Bucure[ti n pre[edintele CJ a declarat c\ 2011 [i-ar dori s\ fie „Anul Bucovinei”, urm=nd s\ fie puse `n aplicare o serie de proiecte de promovare care au ob]inut finan]are european\, `ntre care „Cr\ciun …

Mai mult »

Inscrierile la USV – un esec “top-secret”

N motivul pentru care conducerea USV a decis s\ nu mai publice situa]ia zilnic\ a `nscrierilor pe site-ul propriu `l reprezint\ num\rul foarte mic al candida]ilor care [i-au depus dosarele `n aceast\ s\pt\m=n\ destinat\ `nscrierii pentru admiterea de toamn\, lucru confirmat de prorectorul USV, Sanda Maria Ardeleanu n azi au …

Mai mult »

Presedintele Curtii de Apel Suceava, Cezar Hincu, este candidatul acestei instante pentru CSM

N pre[edintele Cur]ii de Apel Suceava, Cezar H`ncu [i procurorul general al Parchetului de pe l=ng\ Curtea de Apel Suceava, Vasile Mandici vor candida pentru alegerea membrilor  Consiliului Superior al Magistraturii, `n aceast\ toamn\ n candidatul tribunalelor din raza Cur]ii de Apel Suceava pentru alegerea membrilor CSM va fi judec\toarea  …

Mai mult »

Prezenta deja injumatatita la mitingul “Cartel Alfa” de luni, din fata Prefecturii Suceava

N de[i au primit aprobare a doua zi dup\ ce au depus actele, cei de la “Cartel Alfa” vor fi singurii care vor protesta luni `n fa]a Prefecturii Suceava n pe ultima sut\ de metri s-au restras cei de la BNS, iar Sindicatul ~nv\]\m=nt “Spiru Haret” Suceava `nc\ nu a …

Mai mult »

Elevii de gimnaziu din Costâna vor merge la scoala dupa o saptamana de protest

N elevii de gimnaziu din Costâna vor merge la [coal\ dup\ ce I{J Suceava a decis, vineri, s\ reînfiin]eze clasele de gimnaziu, astfel încât protestele p\rin]ilor acestor elevi, care nu au acceptat desfiin]area [colii, au încetat Inspectoratul {colar Jude]ean (I{J) Suceava a dispus desfiin]area [colii cu clasele I-VIII din Costâna …

Mai mult »

Consiliul Local Suceava a adoptat proiectul de hotarare prin care pretul gigacaloriei este majorat cu 5% ca urmare a cresterii TVA

N primarul Ion Lungu a declarat, ieri, c\ nu crede c\ ar fi trebuit s\ propun\ acest proiect pentru c\ majorarea TVA duce oricum la cre[terea pre]urilor la energie termic\, indiferent dac\ ale[ilor locali le convine sau nu n totu[i, edilul [ef al municipiului re[edin]\ de jude] a precizat c\ …

Mai mult »

O fetita de sase saptamani, din Brosteni, a ajuns la spital oparita pe 25% din corp

N feti]a a fost transportat\ cu o autospecial\ SMURD pentru c\ ambulan]a ora[ului nu func]ioneaz\ din lips\ de personal Deta[amentul de Pompieri Vatra Dornei a fost solicitat s\ intervin\ joi sear\ cu o autospecial\ SMURD în vederea acord\rii asisten]ei medicale de urgen]\ unei feti]e  de 6 s\pt\mâni –   Maria Amariei,  …

Mai mult »