Te afli in categoria ‘Eveniment EXTERN’

Turismul din Bulgaria penduleaz\ între problema imaginii [i setea de profit. Soare, [trand [i alcool la pre]uri ”mini” fac s\ înfloreasc\ regiunea de vacan]\ de pe coasta bulg\reasc\ a M\rii Negre, scrie ziarul german Die Welt. În renumita sta]iune bulg\reasc\ Slancev Briag se pot vedea continuu...

Copilul în vârsta de doi ani, din Indonezia, care a facut senzatie în lume pentru ca fuma 40 de tigari pe zi, s-a lasat de fumat dupa ce a urmat un program de reabilitare de 30 de zile, relateaza CNN News. Ardi Rizal, în vârsta de doi ani, din Sumatra de Sud, a uimit întreaga lume primavara trecuta, când s-a aflat ca fumeaza 40 de tigari pe zi. Copilul a fost plasat,...

Atunci când criza economic\ a lovit în 2008, guvernul francez le-a dat asigur\ri cet\]enilor s\i c\ modelul social francez îi va proteja, îns\ doi ani mai târziu, cu greu se mai poate afirma acest lucru, scrie Nicolas Lecaussin, director de dezvoltare la Institutul pentru Cercetare Economic\ [i Fiscal\ din Fran]a (IREF), în edi]ia de joi a Wall Street Journal. Pe...

Prin retragerea SUA din Irak, sau cea a Spaniei din Afganistan “cât mai repede posibil”, r\zboaiele nu se termin\. Sechelele fizice sau cele mentale, mai adânci, las\ o urm\ de ne[ters între trupele combatante. Peste o treime din solda]ii americani care s-au întors din Irak vor avea nevoie de psihoterapie, noteaz\ mar]i ziarul La Razon. Doar la Kabul [i la Bagdad,...

Cazul lui Rene Galinier – b\trânul care a pus mâna pe arm\ [i a tras atunci când dou\ tinere femei de origine est-european\ au p\truns în casa sa în timp ce b\rbatul î[i f\cea siesta – a devenit celebru pe fondul dezbaterilor generate de represiunea declan[at\ de pre[edintele francez Nicolas Sarkozy împotriva romilor, soldat\ cu desfiin]area taberelor...

Jean-Claude Trichet Statele risc\ al]i zece ani de cre[teri economice slabe, dac\ nu inverseaz\ trendul ascendent al datoriilor publice, cauzat de criza financiar\, a afirmat pre[edintele B\ncii Centrale Europene (BCE), Jean-Claude Trichet, citat de Bloomberg. “Lec]iile trecutului ne arat\ c\ rezolvarea dezechilibrelor acumulate nu este ceva ce trebuie f\cut dup\...