Te afli in categoria ‘Economic’

Familiile cu venituri pe membru mai mari de 370 de lei nu vor mai beneficia de ajutor de la stat. Guvernul a elaborat un nou proiect de lege, prin care vrea să împartă banii în aşa fel încât să ajungă mai mult la cei cu venituri mici. Astfel, familiile cu patru sau mai mulţi copii, cu un venit...

. Leul românesc s-ar putea deprecia faţă de euro la un nivel minim record din cauza riscului ‘instabilităţii politice’ în România şi a temerii că redresarea mondială afectează cererea pentru active mai riscante, se arată într-o analiză realizată de Brown Brothers Harriman & Co din New York, transmite Bloomberg. Moneda României s-ar putea...

. România [i Ungaria sunt singurele pie]e imobiliare din Europa de Est neatractive pentru investitori, din cauza activelor supraevaluate, lipsa tranzac]iilor ar\tând necesitatea sc\derii în continuare a pre]urilor propriet\]ilor, potrivit unui studiu realizat de compania DTZ la nivel mondial. DTZ a realizat un index al valorii activelor imobiliare la nivel mondial pe...

. Persoanele care ob]in venituri numai din activit\]i independente trebuie s\ î[i declare lunar veniturile ob]inute la CNAS, CNPAS [i ANOFM. Pe lâng\ aceste declara]ii, românii sunt nevoi]i s\ achite lunar [i d\rile c\tre aceste institu]ii. De[i termenul limit\ de depunere a declara]iilor [i  de achitare a impozitelor expir\ ast\zi, func]ionarii publici înc\ nu [tiu...

. Ordonan]a privind contractele de credit ale popula]iei este excep]ional\ [i d\ clien]ilor posibilitatea de a negocia [i de a ob]ine un cost mai bun, în condi]iile în care b\ncile au f\cut ce au vrut cu persoanele fizice, consider\ Dan {ucu, proprietarul Mobexpert. “Principala problem\ pe care o v\d este imposibilitatea unora dintre juc\torii prezen]i în economie...

. Criza este o binecuvântare întrucât a ajutat la cre[terea puternic\ a productivit\]ii prin reducerea presiunii de pe pia]a muncii pentru acordarea de cre[teri salariale, consider\ Radu Timi[, proprietarul produc\torului de mezeluri CrisTim, [i George Copos, care controleaz\ grupul Ana Holding. Timi[ [i Copos au afirmat luni, în cadrul întâlnirii ZF Expert, c\ România...