Te afli in categoria ‘Economic’

Datoriile suverane ale unora din cele mai mari economii ale lumii se îndreapta spre „explozie”, din cauza îmbatrânirii populatiei si a costurilor provocate de criza financiare, potrivit unei analize a agentiei de rating Standard & Poor’s (S&P), citata de Bloomberg. Agentia noteaza...

Ministrul Agriculturii, Valeriu Tabara Fermierii vor primi începând cu jum\tatea lunii octombrie subven]iile pe suprafa]\ aferente acestui an, în valoare de 130 de euro la hectar, cu 11% mai mult fa]\ de sprijinul de 117 euro acordat pentru anul trecut, a declarat ministrul Agriculturii, Valeriu Tab\r\ (foto). Astfel, fermierii vor încasa pentru cererile depuse în...

Spectrul unui r\zboi valutar mondial va domina probabil reuniunea de vineri a guvernatorilor b\ncilor centrale [i a mini[trilor de Finan]e din statele G7, fiind pu]ine speran]e pentru un acord între China, Statele Unite [i alte ]\ri, transmite AFP. Pre[edintele B\ncii Centrale Europene, Jean-Claude Trichet, a avertizat joi asupra volatilit\]ii excesive a cursului valutar...

Costurile de asigurare a datoriilor statului român împotriva riscului de default s-au redus în trimestrul al treilea, iar România a coborât dou\ pozi]ii în topul statelor cu cele mai riscante datorii, pe locul zece, potrivit unui raport al firmei de monitorizare a pie]ei finaciare CMA. Astfel, credit default swap-ul (costul de asigurare la restructurare/default –...

România va devansa Italia [i se va plasa anul acesta pe locul doi în Uniunea European\ (UE) la produc]ia de porumb, care va ajunge probabil la 9,4 milioane de tone, cantitate dep\[it\ numai de produc]ia din Fran]a, potrivit calculelor Reuters. România a recoltat 6,3 milioane de tone de porumb de pe dou\ treimi din suprafa]a îns\mân]at\, potrivit unor date ob]inute...

Valeriu Lazar, ministrul Economiei din R. Moldova Multe companii multina]ionale sunt interesate s\-[i relocheze activitatea de produc]ie din România în Moldova, datorit\ costurilor reduse cu for]a de munc\ [i a celor de operare, a declarat Ministrul Economiei din Republica Moldova, Valeriu Laz\r. „Activitatea de investi]ii a companiilor române[ti în Republica...