Divortul actorului Morgan Freeman a fost finalizat

19/09/10 ora:6:21pm

Morgan Freeman [i so]ia sa, Myrna Colley-Lee, s-au desp\r]it oficial, divor]ul cuplului fiind pronun]at de un tribunal din statul american Mississippi pe 15 septembrie, a anun]at, vineri, avocatul actorului american, citat de accesshollywood.com.

William R. Wright, avocatul actorului Morgan Freeman, a anun]at, vineri, c\ divor]ul clientului s\u a fost pronun]at pe 15 septembrie, de un judec\tor din Tallahatchie, Mississippi. Termenii acestui divor] nu au fost da]i publicit\]ii.

“Totul s-a încheiat f\r\ a mai fi nevoie de un proces. Toat\ lumea este fericit\ c\ s-a terminat”, a anun]at avocatul actorului.

Morgan Freeman [i so]ia sa, Myrna Colley-Lee, s-au desp\r]it în decembrie 2007, dup\ un mariaj care a durat 23 de ani. Ac]iunea de divor] a fost introdus\ în justi]ie în iulie 2008.

Atât Morgan Freeman, cât [i Myrna Colley-Lee locuiesc în comitatul Tallahatchie, din nordul statului Mississippi, unde renumitul actor de]ine o ferm\, în apropiere de ora[ul Charleston. Myrna Colley-Lee este designer de costume pentru produc]iile de teatru [i film.

Cei doi s-au c\s\torit pe 16 iunie 1984.

În noaptea de 3 august 2008, Morgan Freeman a fost implicat într-un accident de automobil care a avut loc în apropierea unei re[edin]e pe care actorul o de]ine în ora[ul Charleston. Freeman a pierdut controlul asupra automobilului, a intrat într-un [an], provocând rostogolirea ma[inii. O femeie, Demaris Meyer, care se afla în ma[in\ cu actorul, a declarat c\, de[i presa a scris c\ ea [i Morgan Freeman au o rela]ie, ei s-au întâlnit în noaptea accidentului într-un club de muzic\ country, unde au luat cina cu un grup de prieteni comuni, precizând c\ nu a existat niciodat\ o leg\tur\ romantic\ între ei.

Morgan Freeman a fost spitalizat timp de patru zile dup\ accident, având o mân\ [i un cot fracturate. Demaris Meyer a fost transportat\ cu elicopterul la un spital din zon\, pentru c\ a suferit numeroase r\ni, inclusiv un traumatism cranian care a condus ulterior la dificult\]i cognitive [i o pierdere temporar\ a memoriei. Ea nu s-a mai întors la locul s\u de munc\, unde lucra în func]ia de asistent de direc]ie.

Demaris Meyer l-a dat în judecat\ pe Morgan Freeman, în vârst\ de 72 de ani, în februarie 2009, acuzându-l de neglijen]\ în conducerea automobilului. În noiembrie 2009, cele dou\ p\r]i au ajuns la o în]elegere legal\, iar victima [i-a retras acuza]iile.

Morgan Freeman, care a cunoscut succesul în cinema dup\ ce a trecut de vârsta de 50 de ani, a primit, în februarie 2005, premiul Oscar pentru cel mai bun rol secundar, pentru presta]ia din “O fat\ de milioane/ Million Dollar Baby”, de Clint Eastwood, în care îi d\dea replica lui Hilary Swank [i lui Eastwood însu[i.