Asasinul lui John Lennon voia sa îi ucida pe Elizabeth Taylor si Johnny Carson

19/09/10 ora:6:46pm

John Lennon si ucigasul sau, Mark Chapman

Mark Chapman, asasinul lui John Lennon, concepuse în 1970 o list\ cu celebrit\]i pe care dorea s\ le ucid\, pe care se reg\seau actri]a Elizabeth Taylor [i prezentatorul de televiziune american Johnny Carson, informeaz\ dailymail.co.uk.

Mark Chapman a m\rturisit c\ era hot\rât s\ asasineze o persoan\ celebr\ în momentul în care l-a împu[cat mortal pe fostul membru al trupei The Beatles, în fa]a apartamentului acestuia din New York, în urm\ cu 30 de ani.

“Aveam o list\ cu persoane celebre, iar el era în fruntea listei. Dac\ nu l-a[ fi ucis pe Lennon, a[ fi ucis pe altcineva”, a declarat Mark Chapman în fa]a comisiei de audiere a închisorii în care este încarcerat.

Asasinul lui John Lennon sus]ine c\ a uitat precedentele declara]ii ale sale în care afirmase c\ îl avea în vedere [i pe un alt fost membru al grupului The Beatles, dar [i pe fosta prim\ doamn\ a Statelor Unite, Jackie Kennedy.

Întrebat cum î[i selecta victimele, asasinul a r\spuns: “Erau celebri – asta era tot. Nu avea neap\rat vreo leg\tur\ cu ei. Avea leg\tur\ cu mine”.

Mark Chapman a spus c\ l-a ucis pe John Lennon deoarece acesta “p\rea s\ fie mai accesibil”.

“Am aflat în ce cl\dire locuie[te [i m-am dus acolo. El nu era chiar a[a de retras ca celelalte persoane”, a povestit criminalul în fa]a comisiei de eliberare.

Mark Chapman, în vârst\ de 55 de ani [i aflat în cel de-al 30-lea an de arest, a explicat cu aceast\ ocazie faptul c\ în acea perioad\ avea porniri sinuciga[e, îns\ [i-a folosit toat\ furia acumulat\ pentru a ucide o alt\ persoan\, evitând s\ se sinucid\.

“În loc s\ îmi iau propria via]\, am luat-o pe a altuia”, a declarat asasinul, ad\ugând c\ John Lennon a fost “mai pu]in norocos”.

“Am crezut c\ am o [ans\ de a fi împu[cat. Nu eram totu[i prea îngrijorat din aceast\ cauz\”, a spus acesta.

El a m\rturisit, totodat\, c\ cel\lalt motiv din spatele ac]iunilor sale a fost “notorietatea imediat\, faima” – precizând, îns\, c\ în prezent nu consider\ c\ a realizat acest lucru.

“Am crezut c\ prin asasinarea lui John Lenon voi deveni cineva, dar în locul acestui lucru am devenit un criminal – iar criminalii nu sunt «cineva», sunt doar ni[te «nimeni»”, a declarat Chapman.

“A fost un act de total egoism. M-am gândit doar la mine [i la ceea ce voiam s\ devin. Am luat decizie oribil\ de a lua via]a unei fiin]e, din motive egoiste. Nu e deloc ceva cu care s\ m\ mândresc. Nu m\ consider celebru. M\ consider josnic [i va trebui s\ m\ împac cu acest lucru”, a ad\ugat asasinul lui John Lennon.

Asasinul lui John Lennon, Mark David Chapman, va r\mâne în continuare în închisoare, cea de-a [asea cerere de eliberare înaintat\ de acesta autorit\]ilor fiind refuzat\ la începutul lunii septembrie.

John Lennon a fost împu[cat mortal pe 8 decembrie 1980, în fa]a locuin]ei sale din New York, în timp ce se întorcea acas\ împreun\ cu so]ia sa, Yoko Ono, dup\ o sesiune de înregistr\ri.

Urm\toarea audiere a lui Chapman în vederea unei posibile eliber\ri a fost stabilit\ pentru august 2012.