AGENDA EVENIMENTELOR DIN WEEK-END, LA IULIUS MALL SUCEAVA

6/04/17 ora:6:38pm

Iulius Mall Suceava a preg\tit un nou week-end bogat în evenimente aparte, pentru a completa sesiunile de shopping ale clien]ilor s\i.

mall 1Sâmb\t\ [i duminic\, pe 8 [i 9 aprilie 2017, parterul Iulius Mall va g\zdui o edi]ie cu tematic\ Pascal\ a Târgului Handmade. Cei care vor s\ î[i decoreze casa în ton cu prim\vara sau s\ î[i accesorizeze ]inutele cu articole unicat vor g\si o multitudine de propuneri din partea expozan]ilor participan]i la târg. Bijuterii, tablouri, ou\ încondeiate, cosmetice naturale, accesorii vestimentare, decora]iuni tematice [i multe alte obiecte lucrate manual pot fi sugestii inspirate de cadouri pentru Iepura[.

Vineri, de la ora 10.00, Iulius Mall Suceava g\zduie[te Bursa Locurilor de Munc\. Cei afla]i în c\utarea unor oportunit\]i în carier\ vor putea consulta ofertele companiilor participante la evenimentul organizat de Asocia]ia Jude]ean\ de Ocupare a For]ei de Munc\ Suceava.

Sâmb\t\, de la ora 09.00, prichindeii talenta]i vor participa la un concurs de folclor organizat de Palatul Copiilor din Suceava. Cântece [i dansuri române[ti vor fi incluse într-un spectacol oferit de micii arti[ti, iubitori ai tradi]iilor.

Tot sâmb\t\, de la ora 14.00, n\zdr\vanii sunt invita]i la atelierul de crea]ie, desf\[urat în zona magazinelor pentru copii. De aceast\ dat\, cei mici vor înv\]a cum s\ realizeze decora]iuni de Pa[te, sub îndrumarea speciali[tilor Creativ & Deco.

De la ora 18.00, la etajul Iulius Mall vor r\suna ritmurile încânt\toare interpretate de artistul interna]ional de origine suedez\, Henrick Solera. Show-ul s\u combin\ elementele de entertainment cu muzica, stilul fiind unul original, inspirat din cel clasic al lui Frank Sinatra [i cel contemporan al lui Michael Bublé.

Duminic\, de la ora 17.00, la parterul Iulius Mall se va dansa. Lec]iile gratuite vor fi oferite de Salsa Family, iar cei dornici s\ deprind\ mi[c\ri noi vor înv\]a ritmurile latino:salsa, bachata [i merengue.

De la ora 19.00, Iulius Mall îi invit\ pe suceveni [i nu numai la „Concertul Pascal” al Filarmonicii de Stat Boto[ani. La etajul mall-ului, cei dornici s\ petreac\ o sear\ în compania sunetelor instrumentale vor asculta partiturile interpretate de orchestra Filarmonicii, sub coordonarea dirijorului Tiberiu Oprea. Invitate speciale vor fi soprana Mediana Vlad-Oprea [i mezzo – soprana Maria Jinga, ale c\ror voci speciale vor putea fi ascultate solo sau în duet.