Tribunalul Suceava a respins ieri cererea de liberare sub control judiciar a inculpa]ilor Schipor Sergiu Iulian, Ioan Bahnean [i Ioan Ila[, acuza]i de s\v=r[irea infrac]iunii de  privare de libertate `n mod ilegal. Pentru Sergiu Schipor [i Ioan Bahnean, magistra]ii au re]inut [i infrac]iunea de amenin]are, precum [i pentru  alte infrac]iuni – conducereea unui autoturism ...

Luni diminea]\, pe la orele 10.20, Poliţia ora[ului Vicovu de Sus a fost sesizat\ prin 112, despre faptul c\ o persoan\ necunoscut\ a intrat în locuinţa Tabitei C. de 21 ani, localnic\, pe care a  ameninţat-o [i agresat-o fizic, dup\ care a  deposedat-o de o sum\ de bani. Cu ocazia cercet\rilor s-a stabilit c\ Tabita C. se afla la domiciliul ei, împreun\ cu fiica...

N doi tineri au murit [i al]i trei au fost grav r\ni]i `ntr-un accident rutier, miercuri sear\ n  tinerii se `ntorceau de la Putna, iar `ntr-o curb\ [oferul nu a mai putut controla ma[ina, care s-a lovit de doi parape]i, a trecut peste calea ferat\ [i s-a r\sturnat n printre cei r\ni]i sunt doi b\ie]i ai unui poli]ist de la Biroul Circula]ie de la Poli]ia R\d\u]i Cinci...

N Gheorghe Schipor locuia cu surorile sale `n Vicovu de Sus, p\rin]ii lor fiind pleca]i `n Italia n dup\ o ceart\, se pare de la bani, t=n\rul s-a urcat `n podul unei anexe unde a fost g\sit `n scurt\ vreme, sp=nzurat n tot la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute, un b\rbat din R\d\[eni [i-a luat via]a, sp=nzur=ndu-se de un pom `n gr\din\ S=mb\t\ dup\ amiaz\, o tragedie f\r\ explica]ie...