Performanţa exporturilor româneşti în perioada crizei economice reprezintă un caz atipic în Europ -exporturile au crescut mult mai mult decât importurile. Ce s-a întâmplat cu România nu s-a mai întâmplat cu nicio altă ţară în criză: în mod paradoxal, atât volumul exportului, cât şi gradul de acoperire al importurilor prin exporturi au scăzut, potrivit...

Poşta Română intenţionează să vândă servicii şi produse ale operatorilor de comunicaţii prin intermediul reţelei de oficii poştale, prin amenajarea unor spaţii dedicate acestei activităţii, a anunţat compania. “Poşta Română intenţionează să îşi extindă gama de servicii şi produse distribuite prin sistemul poştal, urmărind încheierea de...

Producţia de petrol a Statelor Unite a crescut la cel mai ridicat nivel din ultimii 22 de ani, datorită expoatării zăcămintelor de şist, facilitând reducerea consumului din import şi împingând cea mai mare economie a lumii spre independenţă energetică, potrivit Mediafax. Noile tehnici de foraj, precum fracturarea hidraulică a formaţiunilor de roci de şist,...

Pe etichetele produselor comercializate în magazinele din România va trebui să apară informaţii referitoare la ţara de provenienţă. Exprimarea “made in UE”, larg întâlnită acum, nu mai este posibilă. O propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului European privind siguranţa produselor de consum devine act normativ în România....

Tarabele din pieţe vor fi accesibile doar producătorilor persoane fizice, care vor vinde numai legume şi fructe româneşti, măsură ce vizează eliminarea intermediarilor evazionişti care folosesc acte de producător false şi generează statului pagube de peste 1 miliard euro din comeţul “la negru”. Un proiect de hotărâre de Guvern stabileşte în...

Comisarii G\rzii Financiare Suceava au organizat, zilele trecute, `n baza unui plan comun de ac]iune cu  Autoritatea Na]ional\ a V\milor ac]iuni de control asupra mijloacelor de transport m\rfuri aflate în trafic rutier în zona de acces pas Tihu]a, la frontiera dintre jude]ele Bistri]a N\s\ud [i Suceava ~n cadrul controalelor au fost verificate un num\r de 509 mijloace...