N [i urm\torul pe lista de suplean]i, directorul Bibliotecii Bucovinei “I.G Sbiera”, Gabriel C\r\bu[,  s-a înscris între timp `n alt partid, a[a c\ noul consilier jude]ean este Georgeta Hojbot\, directoarea Liceului de Construc]ii din Câmpulung Moldovenesc Primul supleant pe lista PSD din CJ Suceava, Monica Tipu, a renun]at la postul de consilier jude]ean...

N pe parcursul anului 2010 au fost `nmatriculate `n jude] 8.841 autoturisme, num\rul total de vehicule `nregistr=nd o cre[tere de 7,4 la sut\ fa]\ de anul 2009 La fel ca [i `n ultimii ani, Serviciul de ~nmatricul\ri a Vehiculelor a raportat o cre[tere substan]ial\ `n ceea ce prive[te volumul parcului auto Suceava. Astfel, la nivelul jude]ului, pe parcursul anului 2010...

Premierul Emil Boc a spus la Radio România Actualităţi că, persoanele care refuză de două ori un loc de muncă, nu vor mai primi ajutor de şomaj. “Aş vrea ca locurile de muncă disponibile, sunt peste 10.000 de locuri disponbile astăzi, să fie ocupate de cei care au nevoie de un loc de muncă. Dacă cineva refuză de două ori un loc de muncă, în urma...

romfour romfourromfour romfourromfourromfourromfour