Radu Casuba a refuzat oferta de a prelua banca tehnica de pe Areni

29/09/10 ora:9:33pm

N fosta glorie a CSM Suceava [i-a motivat refuzul prin faptul c\ dore[te s\ `[i `ndrepte toata aten]ia c\tre propria [coala de fotbal

Radu Ca[uba a declinat oferta de a prelua banca tehnic\ a divizionarei a treia Rapid Suceava. Fosta glorie a CSM-ului [i-a motivat refuzul prin faptul c\ dore[te s\ `[i `ndrepte toat\ aten]ia c\tre propria [coal\ de fotbal pe care o conduce `n acest moment al\turi de fostul s\u coleg de genera]ie, Victor G\lu[c\. “M-am sim]it onorat de faptul c\ oficialii celor de la Rapid Suceava s-au g=ndit la mine ca posibil antrenor al echipei. Mi-ar fi pl\cut s\ antrenez la nivelul Ligii a III-a, dar `n acest moment sunt implicat `n proiectul {colii de Fotbal <<Ca[uba & Galu[c\>> [i de aceea am fost nevoit s\ refuz oferta venit\ dinspre Areni”, a motivat Radu Ca[uba.
~n condi]iile refuzului lui Ca[uba, conduc\torii Rapidului [i-au `ndreptat aten]ia c\tre fostul secund al Cet\]ii Suceava, Florin Cristescu, cele dou\ par]i av=nd programat\ a[ear\ o prima rund\ de discu]ii. Dac\ [i fostul c\pitan al CSM-ului va declina propunerea “alb-vi[iniilor”, oficialii de pe Areni ar putea apela la cel de-al treilea nume aflat pe list\: Relu Buliga, actualmente antrenor la divizionara a patra, Minerul Iacobeni.
~n acest moment, antrenamentele rapidi[tilor sunt conduse de secundul Ion Buzoianu, cel care a fost numit interimar p=n\ la numirea unui nou tehnician principal. Rapid Suceava a r\mas f\r\ antrenor dup\ ce Bogdan Tudoreanu [i-a `naintat demisia `n urma `nfr=ngerii de vineri cu Petrotub Roman. ~n runda urm\toare a Ligii a III-a, echipa sucevean\ va evolua pe terenul celor de la CSM Pa[cani, `ntr-un meci programat m=ine cu `ncepere de la orele 15.00. (D\nu] CHIDOVE})