Gheata din Arctica ar putea disparea complet în urmatorii 20 de ani

16/09/10 ora:9:00pm

Ghea]a din Arctica s-a topit considerabil în cursul acestei veri, acoperind mai pu]in de 5 milioane de km2, au afirmat miercuri cercet\torii americani. Oamenii de [tiin]\ se tem c\, în urm\torii dou\zeci de ani, ghea]a va disp\rea în întregime din regiune în timpul verii.

La sfâr[itul acestei veri, ghea]a din Arctica acoperea o suprafa]\ de numai 4,76 milioane de km2, potrivit unui raport anual al Centrului de date na]ionale referitoare la ghea]\ [i z\pad\ al Universit\]ii din Colorado /NSIDC/. Potrivit datelor publicate tot miercuri de Agen]ia american\ oceanic\ [i atmosferic\ /NOAA/, primele opt luni ale acestui an au fost la fel de calde ca în 1998, perioad\ considerat\ drept cele mai cald\ pentru p\mânt [i oceane. În cursul acestor opt luni, temperatura s-a ridicat în medie la 14,7 grade Celsius, nivel record egal cu cel din 1998 [i mai mare cu 0,67 grade decât media secolului al XX-lea. Conform înregistr\rilor prin satelit, este a treia oar\ când suprafe]ele acoperite cu ghea]\ din Arctica scad sub 5 milioane de km2, iar acest lucru s-a întâmplat în cursul ultimilor patru ani, se spune în raportul NSIDC. Mark Serreze, directorul NSIDC, afirm\ c\ ghea]a din Arctica se tope[te în ritm mai rapid prim\vara [i vara [i se formeaz\ mai pu]in în timpul toamnei [i a iernii. ‘Arctica, la fel ca întreaga planet\, se înc\lze[te rapid, iar efectele se v\d în sc\derea grosimii calotei de ghea]\. Tendin]a este net în sc\dere’, a declarat acesta pentru AFP. ‘Credem c\ pân\ în 2030, în septembrie, în zona arctic\ nu va ma fi deloc ghea]\, va fi doar oceanul albastru’, a spus acesta. Suprafa]a de ghea]\ din aceast\ regiune a înregistrat cel mai mic nivel la sfâr[itul verii anului 2007, adic\ 4,13 milioane de km2.