USV primește în noul an universitar peste 3.500 de noi studenți, la licență, masterat și doctorat

22/09/18 ora:7:30am

La studiile de licență s-au înmatriculat 1.951 noi studenți, iar la forma de învățământ la distanță (ID) s-au înmatriculat 322 de candidați. 1.109 tineri vor urma din acest an studii de master, iar 61 s-au înscris la doctorat. Pentru  programele de studii unde mai există locuri disponibile, un nou modul de admitere se desfășoară în perioada 24 – 26 septembrie

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a finalizat concursul de admitere pentru ciclurile de studii de licență, masterat și doctorat la cele 10 facultăți ale sale. în acest an, USV a scos la concurs, pentru toate formele de învățământ, aproximativ 5.000 de locuri, dintre care peste 2.200 au fost locuri bugetate. Oferta studiilor universitare de licență, constând în 42 de programe, a atras un total de 1.951 noi studenți, dintre care 343 etnici români de pretutindeni. La forma de învă­țământ la distanță (ID) s-au înmatriculat 322 de candidați, repartizați pe 9 programe de studii. Studiile universitare de masterat s-au dovedit, de asemenea, atractive: la finalul concursului de admitere, la cele 36 de progra­me s-au înmatriculat 1.109 can­­didați, dintre care 142 etnici români de pretutindeni. Acestora li se adaugă alți 124 de noi studenți înmatriculați la programele de conversie profesională.

In ceea ce privește studiile de doctorat, unde au fost disponibile 49 de locuri bugetate, s-au înmatriculat 61 de candidați. O nouă sesiune de admitere la doctorat se va desfășura în perioada 24 – 28 septembrie. De asemenea, pentru programele de studii unde mai există locuri disponibile, un nou modul de admitere se desfășoară în perioada 24 – 26 septembrie. (O.S.)