Termene limită impuse de Curtea Supremă judecătorului de cameră preliminară din lotul Dîmbu

7/12/17 ora:8:29am

Cel mai târziu pe 14 martie 2018 trebuie să se finalizeze procedura de cameră preliminară la Curtea de Apel Cluj. Reamintim că, în dosar, tocmai judecătorul de cameră preliminară a prelungit foarte mult procedura, soli­citând excepții de neconstituționalitate chiar în speța pe care o judecadimbu (6)

Inalta Curte de Casație şi Justiție a decis marți, 5 decembrie a.c., un termen limită pentru când judecătorul de came­ră preliminară de la Curtea de Apel Cluj trebuie să finalizeze procedura de ca­meră preliminară în dosarul ce îi vizează în principal pe foştii magistrați suceveni – procurorul Dumitru Dîmbu (foto) şi jude­cătorii Bogdan Bărbuță şi Daniela Prandea -, pe fostul primar al munici­piului Rădăuți, Aurel Olărean, şi pe omul de afaceri Constantin Babiuc.

Potrivit deciziei rămase definitive, “în temeiul art.6. şi art. 13. din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, precum şi al art. 4886 din Codul de Procedură Penală, Inalta Curte de Casație şi Justiție a admis contestația formulată de Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casație şi Justiție – Direcția Națională Anti­corupție  – Secția Judiciar penală pri­vind durata procesului penal în do­sarul nr. 1262/33/2014 al Curții de Apel Cluj. S-a stabilit termen pentru data de 14 martie 2018, până la care să se fina­lizeze procedura de cameră preliminară la Curtea de Apel Cluj  în dosarul sus-amintit, precum şi data de 17 septembrie 2018, termen până la care, în această cauză, nu se va putea formula o nouă con­testație cu privire la durata procesului. Cheltuielile privind judecarea acestui dosar la Curtea Supremă rămân în sarcina statului“.

Pe la jumătatea toamnei acestui an, “Obiectiv de Suceava“ a repus în dis­cuție publică un subiect care acum trei ani era pe prima pagină a ziarelor şi în prime-time-urile televiziunilor locale. Un procuror cu ştaif, doi judecători, un primar şi un om de afaceri cu mare notorietate din zona Rădăuțiului erau reți­nuți, arestați, anchetați  de structurile centrale ale DNA. Aceştia, alături de alți coinculpați, au fost trimişi rapid în judecată pentru felurite fapte de corupție, de ordinul zecilor de mii de euro sau, după caz, găini, ouă şi alte produse din gospodăria unor justițiabili intrați fără voie în marele dosar, parte dintre ei trecuți în veşnicie. Cu un alt prilej am arătat că despre megadosarul gestionat doi ani şi jumătate în procedură de cameră preliminară la Curtea de Apel Cluj în care au fost inculpați judecători, procurori, oameni de afaceri, chiar şi un primar de municipiu, dar şi o bătrână inculpată, între timp decedată, care a livrat găini, verdețuri şi ouă unei familii de magistrați rădăuțeni, nu mai ştie mai nimic nimeni dintre cei care altădată erau interesați. După mai multe luni de arest preventiv, magistrații Dumitru Dîmbu, Bogdan Bărbuță şi Daniela Prandea, dar şi omul de afaceri rădăuțean Costel  Ba­biuc, fostul primar al Rădăuțiului, Aurel Olă­rean, au fost puşi în libertate. Dosa­rul în care cei enumerați au fost trimişi în judecată la începutul lunii octombrie a anului 2014 a rămas blocat în proiect şi toți inculpații au rămas într-o stare de libertate încă insuficient clarificată. Asta pentru că judecătorul de cameră preliminară de la Curtea de Apel Cluj, unde a fost trimis spre judecare dosarul întocmit de DNA Bucureşti împotriva magistraților suceveni, a avut un punct de vedere separat. Reamintim că în dosar, tocmai judecătorul de ca­meră preliminară a prelungit foarte mult procedura, solicitând excepții de neconstituționalitate chiar în speța pe care o judeca. Acest punct de vedere separat nu a fost clarificat nici după un an de la exprimarea sa în sensul că, în primăvara lui 2017, punctul de vedere distinct în ceea ce priveşte activitatea infracțională a inculpaților nomina­lizați în dosarul transmis către DNA şi preluat în cameră preliminară de judecătorul nedumerit nu a mai fost asumat de magistrat. S-a ajuns astfel la o situație fără precedent. După luni întregi în care principalii inculpați au stat în arest preventiv, în baza deciziei judecă­torului de cameră preliminară desemnat de la Curtea de Apel Cluj, cei patru inculpați arestați – Dîmbu, Bărbuță, Babiuc şi Olărean – au fost puşi în libertate, iar dosarul în baza căruia au fost arestați ar fi trebuit să fie restituit procurorilor DNA. Acest lucru însă nu s-a întâmplat, astfel încât procurorii DNA au fost nevoiți să se adreseze Curții Supreme (ICCJ) pentru a-l obliga pe magistratul clujean să facă un pas înainte.  Am solicitat încă din luna mai a acestui an puncte de vedere din partea magistraților procurori de la DNA, care ne-au transmis că megadosarul “refuzat” de judecătorul de cameră preliminară de la Curtea de Apel Cluj nu a ajuns înapoi. Intre timp, instanța superioară clujeană şi-a schimbat în mai multe râduri purtătorul de cuvânt, iar solicitările adresate nu şi-au găsit răspuns. ICCJ a tranşat în final disputa, fixând două termene limită pentru primăvara, respectiv toamna anului viitor pentru clarificarea situației. (Neculai ROSCA)