Sindicaliștii din Educație, nemulțumiți de modul de calcul pentru acordarea gradației de merit

6/11/17 ora:7:56am

Principala nemulțumire este aceea că Ministerul ar face o diferență între orele de predare desfășurate ca parte a normei didactice și cele desfășurate în baza unui contract de plată cu ora, fapt care nu se justifică, în condițiile în care nu se poate face o diferențiere a activității profesionale a unui cadru didactic în baza modalității în care acesta este remunerat 

 profesori salariiSindicaliștii din Educație sunt nemulțumiți din cauza modului de calcul pentru acordarea gradației de merit, la acordarea căreia ar fi luate în calcul doar acele ore de curs pe care cadrele didactice le desfășoară ca parte a normei didactice de predare, nefiind luate în calcul și orele de predare pe care dascălii le desfășoară în sistem de plată cu ora. Astfel, liderii de sindicat transmit că dacă situația nu va fi remediată, sunt dispuși să apeleze la instanță pentru a-și apăra drepturile, în condițiile în care nu există nicio modificare legislativă care să modifice modalitatea de calcul și chiar dacă ar exista, nu ar fi corect să se facă diferență între cele două modalități de remunerare a cadrelor didactice.

«Începând cu 1 septembrie 2017, pentru a justifica neluarea în calcul a gradației de merit la plata cu ora, MEN afirmă că există dispoziție expresă în art. 3 din Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017, anexă la OMECS nr. 6161/2016, conform căruia gradația de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2017. Gradația de merit se calculează conform art. 264 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, raportat la norma didactică de bază conform actului de numire/transfer/repartizare. Se impune menționat că art. 3 din Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016, anexă la OMECS nr. 5557/2015 prevedea: „Gradația de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2016. Pentru fiecare candidat, gradația de merit se calculează conform art. 264 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, raportat la norma didactică de bază conform actului de numire/transfer/repartizare.”  Altfel spus, dispozițiile art. 3 din cele două metodologii – sesiunea 2016 și sesiunea 2017 – sunt identice. De asemenea, începând cu 1 septembrie 2016 – în temeiul dispozițiilor art. 8, alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 31, alin. (2), (3) și (8), art. 33 și 34 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, conform căruia „Pentru personalul didactic de predare salarizat în sistem de plata cu ora, la calculul drepturilor salariale se vor utiliza numărul de ore aferent normei didactice de predare și salariul de bază al funcției didactice de predare și, după caz, indemnizația de învățământ special, gradația de merit, compensația pentru titlul științific de doctor și indemnizația pentru localități izolate” – la calculul drepturilor salariale care se cuvin personalului didactic salarizat în sistem de plata cu ora s-a utilizat și gradația de merit de care beneficiază persoana. Or, în măsura în care se consideră că dispozițiile H.G. nr. 582/2016, cu modificările și completările ulterioare, produc efecte și în prezent, nu există niciun impediment legal pentru care gradația de merit să nu se plătească personalului didactic de predare salarizat în sistem de plata cu ora», se arată în comunicatul transmis la sfârșitul săptămânii trecute de Giani Leonte, președinte ASI – Alianța Sindicatelor din Invățământ Suceava.

In comunicat se mai arată că nu poate fi făcută o diferență între calitatea activității de predare a unui cadru didactic în funcție de modul în care este plătit pentru activitatea pe care o desfășoară, întrucât același cadru didactic nu devine mai puțin performant atunci când este plătit în funcție de numărul de ore predate, comparativ cu momentul în care orele respective fac parte din norma sa didactică.

Acest punct de vedere a fost înaintat ­Mi­nisterului Educației Naționale în data de 5 octombrie 2017 prin Adresa FSLI nr. 687 și înregistrată la MEN sub nr. 10357.

Conform comunicatului, Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava va solicita convocarea în regim de urgență a Comisiei paritare de pe lângă ISJ Suceava și a Comisiei de Dialog Social – subcomisia învățământ de pe lângă Instituția Prefectului Județului Suceava pentru a demonstra ca s-a creat o nedreptate și a remedia problema. In caz contrar sindicaliștii susțin că sunt dispuși să apeleze la instanță pentru a-și apăra drepturile. (A.I.)