Programari pe internet la Serviciul de Permise Auto si Inmatriculari

6/11/12 ora:10:11pm

Sucevenii vor putea s\ `[i fac\ programare la Serviciul de ~nmatricul\ri Vehicule acces=nd o pagin\ electronic\ special f\cut\ `n acest sens. Prin acest sistem se dore[te diminuarea cozilor de la ghi[eele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere [i ~nmatricul\ri Vehicule Suceava. Aplica]ia a fost prezentat\, ieri, `n conferin]\ de pres\, la Prefectura Suceava. {eful SPCRPCIV Suceava, comisarul [ef Florin Chiaptanaru, a precizat c\ perioada de programare nu poate fi mai mare de 14 zile lucr\toare.
Programul este `n faza de testare [i este perfectibil. Aplica]ia online se afl\ pe portalul Prefecturii Suceava, adresa fiind http://www.prefecturasuceava.ro. Prefectul Florin Sinescu a precizat c\ sunt a[teptate sugestii cu privire la aceast\ aplica]ie [i a declarat c\ au fost multe persoane care veneau la primele ore ale zilei pentru a-[i rezolva problemele, iar dup\ mas\ nu era nimeni care s\ solicite eliberarea actelor de care aveau nevoie. (D.P.)