Peste 3.000 de suceveni și-au pierdut cardurile de sănătate anul trecut

11/02/19 ora:2:17am

Alți 3.000 au cerut adeverințe speciale pentru că au refuzat să-l ridice din rațiuni religioase sau de conștiință. Se pare că mulți suceveni uită cardurile în farmacii. In cursul anului trecut, peste 3.000 de asigurați au solicitat Casei de Asigurări de Sănătate eliberarea unui duplicat, după ce au pierdut cardul de sănătate

image description

 

Tot mai mulți suceveni își pierd cardurile de sănătate și sunt nevoiți să solicite eliberarea unui alt document, unii farmaciști suceveni susținând că găsesc astfel de carduri, în fiecare zi, pe tejghelele farmaciilor. “Sunt mulți care se grăbesc și nu dau importanță. La sfârșitul zilei mai găsesc câte unul”, ne-a mărturisit un farmacist care încearcă să găsească posesorii cardurilor postând fotografii pe rețelele de socializare.

Dacă un asigurat sucevean pierde sau distruge cardul național de asigurări de sănătate, va trebui să solicite Casei de Asigurări de Sănătate Suceava un duplicat al cardului său de sănătate, pe care însă îl va plăti. În cel mult 15 zile calendaristice de la momentul pierderii, furtului, deteriorării sau modificării datelor de identificare, asigurații vor fi obligați să solicite eliberarea unui duplicat. Cererea, împreună cu dovada plății contravalorii cardului și a cheltuielilor de distribuție, în valoare de 15 lei, va fi depusă de către titular sau de reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia la Casa de Asigurări de Sănătate Suceava. Eliberarea unui nou card național se face în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea unei cereri la CAS. Acordarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale se realizează pe baza unei adeverințe eliberate de Casa de Asigurări de Sănătate.

Peste 3.000 de suceveni și-au pierdut acest document în cursul anului trecut și au solicitat o adeverință în acest sens, iar alți peste 3.000 de suceveni asigurați au avut nevoie de adeverință deoarece au refuzat să intre în posesia cardului de sănătate. Cei care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conștiință, primirea cardului național vor depune o declarație pe proprie răspundere în acest sens la CAS Suceava, însoțită de cardul național, în situația în care acesta a fost distribuit. Aceste persoane vor face dovada calității de asigurat pe baza adeverinței de asigurat, care are o va­labilitate de trei luni, eliberată la soli­citarea asiguratului de către CAS. Menționăm faptul că această alternativă presupune  deplasarea periodică a asiguratului la Casa de Asigurări pentru a solicita adeverința de asigurat. (Cristina RUŞTI)