Patru unități de învățământ din județ organizează cursuri în cadrul Programului “A doua șansă”

12/10/18 ora:10:44am

Este vorba despre școli din Şcheia, Gulia, Vicovu de Sus și municipiul Suceava. Conform statisticilor, în anul școlar trecut, 320 de persoane au renunțat la studii. Pentru a-i ajuta pe cei care au renunțat la școală, înainte de a finaliza cel puțin ciclul gimnazial de învățământ, să își continue studiile, a fost creat Programul “A doua șansă”. In acest an școlar sunt înscrise în program 176 de persoane din județul nostru, mai puține decât anul trecut, când s-au înscris 210

Statistica privind abandonul  școlar pen­tru anul de învă­ță­mânt 2017-2018 ara­tă că, la nivelul ju­­dețului Suceava, dintr-un total de 117.180 de elevi și preșcolari, înscriși în instituțiile de învăță­mânt, 320 au renunțat să mai frecventeze cursurile. Dintre aceș­tia, 50 de elevi au renunțat la școală încă din ciclul primar de învățământ, 170 de elevi au renunțat la școală după ce au început clasa a V-a, iar alți aproa­pe 100 de elevi au renunțat să mai frecventeze cursurile, după ce au fost admiși la liceu. Pentru a-i ajuta pe cei care au renunțat la studii înainte de a finaliza cel puțin ciclul gimnazial de învățământ să își continue studiile, a fost creat Programul ”A doua șansă”. Aces­ta se adresează adolescenților, ­­­­­tine­­­­rilor, adulților, provenți din medii sociale diverse și cu vârste variate, care nu au urmat sau nu au finalizat învă­țământul primar și gimnazial. Programul oferă acestor categorii de persoane posibilitatea continuării și finalizării învățământului obligatoriu fără a fi nevoite să-și întrerupă eventualele activități profesionale sau familiale în care sunt angrenate. Programul este structurat pe două niveluri: “A doua șansă” – învățământ primar și “A doua șansă” – învățământ secundar inferior – acesta din urmă având și o componentă de pregătire professională. Nu există  limită superioară de vârstă pentru cei care doresc să se înscrie în acest program. Condiția este ca aceștia să fi de­pă­șit cu cel puțin patru ani vârsta co­res­punzătoare clasei și să se încadreze în una din următoarele situații: pentru programul “A doua șansă” – învă­­țământ primar: nu au participat deloc la educația formală – școlară; au fost înscriși, dar au abandonat învăță­mântul primar – indiferent de momentul și motivele abandonului; nu au absolvit, până la vârsta de 14 ani, învățământul primar; pentru programul “A doua șansă” – învățământ secundar inferior: au absolvit învățământul primar obligatoriu (inclusiv în sistemul A doua șansă) dar nu și-au continuat educația mai departe sau: au absolvit o parte din clasele corespunzătoare în­văță­mântului gimnazial (V, VI sau VII), dar au abandonat școala pe parcursul acestui ciclu de învățământ – indiferent de momentul și motivele abandonului.

 

Programul “A doua șansă” este un program flexibil, astfel încât să motiveze cursanții și să-i determine să-l finalizeze, să ofere mai multă autonomie școlilor în ceea ce privește implementarea lui, dar și sprijinul necesar tuturor celor implicați, prin programe de formare a personalului didactic și materiale educaționale pentru cursanți și pentru cadrele didactice. Prin intermediul programului s-au introdus elemente inovatoare în procesul educa­­țional, cum ar fi: curriculumul modular și sistemul de credite pentru educația de bază, evaluarea, certificarea și recunoașterea competențelor dobândite anterior de către cursanți, asigurarea unui program de pregătire indi­vidualizat.

 

Înscrierea în programul “A doua șansă” se poate realiza, în fiecare an, în două sesiuni: octombrie și februarie.

 

Durata medie de școlarizarel, și anume cea de doi ani pentru învățământul primar, respectiv de patru ani pentru învățământul secundar inferior, se poate micșora pentru fiecare elev în parte, în funcție de competențele do­vedite, atât în domeniul educației de bază, cât și în domeniul pregătirii profesionale.

 

Patru unități de învățământ din județ vor derula Programul ”A doua șansă” în anul școlar 2018-2019

 

Unitățile școlare care vor derula Programul ”A doua șansă” în acest an școlar, în județul nostru sunt  Şcoala Gimnazială Gulia, Şcoala Gimnazială “Dimitrie Păcurariu” Şcheia, Şcoala nr. 7 din municipiul Suceava și Liceul Tehnologic “Ion Nistor” din Vicovu de Sus. În timp ce în ultima unitate de învățământ se desfășoară doar programul “A doua șansă” pentru învăță­mân­tul gimnazial, în celelalte trei sunt grupe pentru ambele categorii. Din totalul celor înscriși, 48 de cursanți participă la programul pentru învățământul primar, iar 128 de persoane urmează cursurile gimnaziale.

 

În anul școlar 2017-2018 au fost înscrise în program, la nivelul județului 210 persoane, dintre care 88 la învă­țământul primar și restul la învățământul gimnazial. (Cristina RUŞTI)