O gafă de tot râsul la singura ofertă pentru licitația de reparații stradale în municipiul Suceava

reportersite
22/11/19 ora:9:22am

Probabil că dintr-o eroare umană, în informarea de pe SEAP din data de 20 noiembrie privind participanții la licitații de reparații stradale pentru anul 2020 a fost menționată oferta depusă, dar cu o referire la o altă licitație pentru care nici măcar anunțul de participare simplificat nu a fost postat în SEAP. Greșeala a fost remediată în dimineața zilei de 21 noiembrie, cu trei ore mai devreme ca pe SEAP să fie publicat anunțul de participare simplificat privind organizarea acelei licitații de proiectare și execuție a lucrărilor de modernizare a unei străzi din oraș. Menționăm că aceeași asociere de firme care a câștigat și contractul din acest an a depus oferta și la licitația pentru reparațiile de la anul viitor, valoarea fiind estimată la 20 de milioane de lei

Asocierea firmelor sucevene SC Florconstruct SRL cu SUCT SA și SC Autotehnorom SRL, alături de SC Conbucovina SA este singurul ofertant la licitația pentru reparații stradale în Municipiul Suceava. Lider al asocierii de firme este firma Florconstruct SRL. Practic, este aceeași asociere de firme care a adjudecat licitația de reparații stradale pe care a organizat-o Primăria Municipiului Suceava în vederea execuției lucrărilor de reparații și întreținere străzi pentru anul în curs.

Anunțul de participare simplificat cu privire la licitația organizată de Primăria Municipiului Suceava pentru reparațiile stradale din municipiul reședință de județ pentru anul 2020 a publicat în SEAP în data de 30.10.2019. Suma maximală prevăzută a fi alocată în 2020 pentru diverse lucrări (14 categorii fiind incluse conform fișei de date a achiziției și anunțului de participare simplificat) este de 20 de milioane de lei. Data de deschidere a ofertelor a fost ziua de miercuri, 20 noiembrie, ora 15:00. După cum apare în SEAP, s-a intrat în etapa de evaluare a propunerii tehnice, deducția logică fiind aceea că singura ofertă a fost admisă în etapa de verificare/analiză a informațiilor din DUAE și din documentele ce îl însoțesc, precum și a modalității de îndeplinire a cerințelor de calificare.

În ceea ce privește reparațiile stradale ca atare, menționăm că lucrările de turnare a unor covoare asfaltice și de plombări stradale vor fi cele mai „solicitate”. Perioada de garanție a covoarelor asfaltice trebuie să fie, conform fișei de date, de 24 de luni iar cea a plombelor asfaltice de 12 luni. Criteriul de atribuire al contractului este prețul cel mai scăzut. Durata pentru care se va încheia contractul de lucrări este de 12 luni, fără posibilitate de reînoire.

Lucrările de reparații și întreținere străzi, au drept scop menținerea parametrilor geometrici ai suprafeței carosabilului în vederea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a traficului rutier în municipiul Suceava. Lucrările de reparații și întreținere străzi cu îmbrăcăminți din betoane asfaltice, betoane de ciment și balast constau din: plombări covoare asfaltice frezate inițial; plombări covoare asfaltice cu mixtură stocabilă; covoare asfaltice cu frezare și plombare denivelări cu binder; covoare bituminoase foarte subțiri executate la rece, în două straturi; tratarea (colmatarea) crăpăturilor și fisurilor din îmbrăcăminți asfaltice și din beton de ciment; ridicarea la cota guri de scurgere; ridicare la cotă cămine telefonice; ridicare la cotă cămine cu placă prefabricată; înlocuire capac cămine fără placă suport; ridicare la cotă răsuflători de gaz, hidranți; reparatii străzi cu îmbrăcăminte din beton de ciment; întreținere străzi nemodernizate – balastate; înlocuire prefabricate din b.a. la rigolele carosabile; înlocuire rosturi de dilatație. Cuantumul aferent procentului de „diverse și neprevăzute este 0 (zero)”.

Experiența similară va fi demonstrată prin prezentarea listei lucrărilor executate în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor stabilită initial prin anunțul de participare), însoțită de certificate de bună execuție pentru lucrările cele mai importante, din care să rezulte că au fost ­e­xecutate lucrări similare (execuție și/sau întreținere și/sau reparații de drumuri) în ­va­loare de minim 20.000.000,00 lei fără TVA, la nivelul unui contract, respectiv valoare cumulată de minim 20.000.000,00 lei fără TVA, la nivelul a maxim 5 contracte, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați, perioada și locul.

Pe de altă parte, este de menționat că, cel mai probabil dintr-o eroare umană, aceeași asociere de firme figurează că a depus și singura ofertă pentru licitația organizată de Primăria Suceava în vederea atribuirii contractului de Proiectare și execuție aferentă obiectivului de investiție „Modernizare strada Emil Cioran”, unde termenul limită este data de 12 decembrie.

Mai precis, informarea cu privire la „Declarația de participare” a celor patru firme asociate a fost postată în data de 20 noiembrie, ora 15:35 în cadrul rubricii de „vizualizare a procedurii” pentru licitația de atribuire a contractului „Reparatii și întreținere străzi pe raza municipiului Suceava”, dar cu referire la Proiectare și execuție aferentă obiectivului de investiție „Modernizare strada Emil Cioran”.

Mai hazliu este că gafa a fost făcută în condițiile în care anunțul cu privire licitația pentru Proiectare și execuție aferentă obiectivului de investiție „Modernizare strada Emil Cioran” a fost postat pe SEAP abia în cursul zilei de 21 noiembrie, adică la o zi după data limită de depunere a ofertelor pentru reparații stradale în municipiul Suceava.

În dimineața zilei de 21 noiembrie, când probabil și-au dat seama de gafă, a fost pos­tată la ora 09:16 o altă informare (versiunea nr. 2) cu privire la „Declarația de participare” în care asocierea firmelor respective figura în mod corect ca fiind singurul ofertant în procedura de achiziție publică a contractului „Reparatii și întreținere străzi pe raza municipiului Suceava”.

Tot ieri, la orele amiezii, pe SEAP a fost publicat și anunțul de participare simplificat pentru procedura de achiziție publică în ve­derea atribuirii contractului de Proiectare și execuție aferentă obiectivului de investiție „Modernizare strada Emil Cioran” iar ­va­loarea estimată a contractului este de 2,042 milioane lei. (Dan PRICOPE)