Local de pacanele din Suceava, jefuit si vandalizat de hoti

4/03/12 ora:10:48pm
Anunt angajare

~nc\ un local de p\c\nele a fost spart zilele trecute de ho]i n de data aceasta, la ]int\ a fost luat barul din cartierul Obcine, SC Dori-Mari SRL n ho]ii au intrat `n local prin spargearea unui geam, reu[ind s\ fure suma de 2.400 lei, bani proveni]i din `ncas\rile pe ultimele zile n s\lile de jocuri au devenit deja o ]int\ favorit\ a ho]ilor, `n ultimele luni fiind `nregistrate spargeri de sute de milioane de lei vechi

Localurile cu p\c\nele au devenit `n ultimul timp ]inta favorit\ a ho]ilor. Astfel, s-au `nregistrat jafuri de sute de milioane, vizate fiind s\li de jocuri din toate col]urile jude]ului Suceava. Zilele trecute, a fost r=ndul unui bar din cartierul Obcine s\ cad\ prad\ ho]ilor.
Vineri la pr=nz `n jurul orei 11.30, Vasile S. de 44 ani, din municipiul Suceava, a sesizat poli]ia despre faptul c\ în noaptea precedent\, persoane necunoscute au distrus un aparat de jocuri electronice [i au sustras bunuri [i bani din barul societ\]ii situat la demisol.
Din cercet\rile poli]iei a rezultat c\ în noaptea de 1 spre 2 martie, persoane necunoscute au p\truns `n incinta SC Dori-Mari SRL prin for]area [i spargerea geamului lateral al barului. Ajun[i `n interior, autorii au distrus un aparat de jocuri electronice [i au sustras din interior suma de 2400 lei proveni]i din încas\ri [i soldul aparatelor de joc. Patronul barului a declarat c\ prejudiciul total se situeaz\ `n jurul sumei de 2.800 lei. Poli]i[tii Biroului Investiga]ii Criminale Suceava, continu\ cercet\rile sub aspectul s\v=r[irii infrac]iunilor de „distrugere” [i „furt calificat”, în vederea identific\rii autorilor [i recuperarea prejudiciului.
De men]ionat c\ `n ultimele luni, `n jude]ul Suceava se remarc\ tot mai multe incidente de acest gen. De la spargeri de sute de milioane p=n\ la clien]i r\zbun\tori care au decis s\-[i verse nervii pe aparate, asist\m `n prezent la un fenomen `ngrijor\tor care a cap\t\ pe zi ce trece o amploare din ce `n ce mai mare.

S\lile SC Trans Expres din F\lticeni [i Suceava, jefuite cu aproape 600 milioane de lei vechi

~ntr-un interval de nici dou\ luni, ho]ii au furat din dou\ s\li de jocuri apar]in=nd SC Trans Expres Boto[ani nu mai pu]in de 57.000 lei. Primul jaf s-a produs `n noiembrie anul trecut, la un punct de lucru din municipiul Suceava, situat pe strada Curtea Domneasc\.
Astfel, pe data de 21 noiembrie `n jurul orei 02.00, ho]ii au reu[it s\ fure aproape 300 milioane de lei vechi. Conform poli]i[tilor, autorii au p\truns `n interior prin for]area u[ii de acces, iar dintr-un aparat de joc au sustras suma de 29.900 lei. Banii respectivi reprezentau `ncas\rile din s\pt\m=na 14 – 21 noiembrie. De men]ionat c\ suma nu a fost depozitat\ `n seif, deoarece acesta era stricat. Drept consecin]\, banii au r\mas `n corpul de jos al aparatului de joc.
Potrivit agen]ilor firmei de paz\, ace[tia au ajuns la fa]a locului, la trei minute dup\ ce au fost anun]a]i. De[i au ajuns relativ repede, ace[tia nu au putut dec=t s\ constate faptul c\ obiectivul era deschis, u[a fiind for]at\. Poli]ia a fost anun]at\ abia 20 de minute mai t=rziu, de c\tre Emil A. din localitate. Lucr\torii Biroului de investiga]ii criminale Suceava deplasa]i la fa]a locului, nu au mai putut s\ fac\ nimic altceva dec=t s\ constate furtul.
La nici dou\ luni distan]\, un alt punct de lucru al SC Trans Expres Boto[ani a fost jefuit. De aceast\ dat\, ho]ii au ac]ionat pe raza muncipiului F\lticeni, oper=nd la fel ca [i `n cazul furtului din Suceava.
Pe data de 9 ianuarie pe la ora 13.30, administratorul unei s\li de jocuri din F\lticeni a sesizat Poli]ia printr-un apel la 112 c\ a fost victima unui jaf. Poli]i[tii deplasa]i la fa]a locului, au constatat c\ `n jurul orei 04.30 persoane neidentificate au p\truns `n local prin for]area u[ei de acces. Odat\ ajun[i `n\untru, ho]ii nu au mai stat mult pe g=nduri [i au for]at [i casa de valori ce era `ncastrat\ `n pardoseal\. Apoi dup\ ce au furat `n jur de 272 de milioane de lei vechi, sp\rg\torii s-au f\cut nev\zu]i. Ciudat este faptul c\ de[i incinta este prev\zut\ cu sistem de alarm\ [i camere video, alarma nu s-a declan[at iar camerele de filmat nu au surprins nimic. ~n aceste condi]ii apare `ntrebarea dac\ nu cumva cei care au ac]ionat erau fie clien]i fideli care [tiau de suma de bani depozitat\ acolo, fie ni[te persoane care au ac]ionat la pont.
De men]ionat c\ autorii jafului nu au fost prin[i p=n\ `n prezent, poli]i[tii continu=nd cercet\rile `n acest sens.

Nervo[i c\ `[i pierd banii la p\c\nele, sucevenii aleg s\ se r\zbune pe aparate

De-a lungul timpului au fost `nregistrate numeroase incidente `n s\lile de jocuri. Oftica]i de faptul c\ aparatele le `nghit banii [i `i las\ f\r\ niciun leu `n buzunar, tot mai mul]i suceveni au `ncercat s\ `[i verse amarul vandaliz=nd barurile cu p\c\nele. La sf=r[itul lunii noiembrie anul trecut, `ntr-un bar din R\d\u]i, un b\rbat de 49 de ani, a `nceput dintr-o dat\ s\ distrug\ totul din jur, sup\rat c\ a pierdut la p\c\nele.
Incidentul a fost reclamat la Poli]ie `n jurul orei 20.30, de c\tre Lic\ D. de 49 ani din localitate. Poli]i[tii deplsa]i la fa]a locului au identificat juc\torul furios `n persoana lui Vasile Dumitru de 30 de ani din R\d\u]i. Potrivit IPJ Suceava, acesta a distrus mai multe bunuri, printre care [i un aparat de jocuri de noroc, prejudiciul fiind de circa 3.000 lei.
Un eveniment similar s-a `nregistrat [i la sf=r[itul lunii august 2011 c=nd un sucevean sup\rat probabil c\ nu avuse noroc la jocuri, a `nceput s\ ia `n [uturi un astfel de aparat, dup\ care a `ncercat s\-[i `nsu[easc\ banii din respectivul aparat de p\c\nele. Atunci, Marian I. de 30 ani, din Suceava, sup\rat de faptul c\ a pierdut bani la „p\c\nele”, a lovit cu piciorul aparatul la care juca. ~n acel moment sertarul acestuia s-a deschis iar individul reclacitrant a observat în interior o caset\ cu bani. Suspectul nu a mai stat mult pe g=nduri [i a luat banii din caset\, respectiv suma de 2.260 lei. Acest lucru a fost descoperit `ns\ la scurt timp de casier\, care a sesizat Poli]ia. La sosirea poli]i[tilor Marian I. a aruncat banii sustra[i în spatele altor aparate de joc din incinta s\lii. Ulterior, b\rbatul [i-a recunoscut fapta comis\, prejudiciul fiind recuperat `n totalitate.
Un alt eveniment dea acest gen s-a petrecut [i `n luna martie, anul trecut, c=nd doi indivizi au terorizat anagaja]ii SC Royal Club Invest, vandaliz=nd `n mod repetat sala de jocuri. ~n acest sens, Radu Ursu din Suceava [i M.O. din Ipote[ti au p\truns de [ase ori `n sala de jocuri, distrug=nd cu un ciocan aparatele elctronice. Prejudiciul creat de cei doi s-a ridicat `n jurul sumei de 25.000 de euro. Loca]ia respectiv\, situat\ pe Bulevardul George Enescu, vizavi de sta]ia Curcubeul, a avut [i geamurile sparte de cinci ori. Poli]i[tii au `nt=rziat s\ reac]ioneze, acest lucru permi]=ndu-le celor doi indivizi s\ distrug\ respectiva sal\. ~n cele din urm\ indivizii ce au provocat distrugerile au fost identifica]i, ei fiind cerceta]i `n stare de libertate. Ace[tia [i-au recunoscut fapta [i au declarat poli]i[tilor c\ erau sup\ra]i pe aparatele de jocuri electronice pentru c\ pierduser\ suma de 30.000 de euro. (Paul BONDAR)

Daca ti-a placut articolul, urmareste-ne pe FACEBOOK!

Spune-ti parerea, comenteaza!

PRO EUROCONT EXPERT angajare economist

Articole din aceiasi categorie:

Demersuri pentru deschiderea pe 17 septembrie a tronsonului III al şos...
T...
Consiliul Local a aprobat majorarea preţului gigacaloriei la 445 de le...
C...
Doi suceveni care au obligat o minoră să se prostitueze în Grecia au f...
 ...
Consiliul Local a votat pentru concesionarea reţelelor de distribuţie ...
P...
Resturi de cadavre de cai, găsite pe malul Siretului, aproape de Fanta...
...
Bugetul pentru investiţii şi reparaţii la unităţile de învăţământ suce...
L...
Anul acesta, grătarele au sfârâit mai domol în jurul Sucevei de 1 Mai
P...
Un individ i-a luat maşina colegului său de muncă şi s-a izbit cu ea î...
U...
Dumitru Morhan, mai uşor de băgat în puşcărie decât în insolvenţă
...
Cinci copii şi-au pierdut viaţa în această vară, în urma unor acciden...
N...