Judeţul Suceava şi Regiunea Cernăuţi vor face 14 proiecte „in oglindă” cu finanţare europeană

21/03/18 ora:8:33am

Fiecare va face câte şapte proiecte pe infrastructură de drumuri, pentru puncte de trecere a frontierei, pe învăţământ, sănătate, echipamente pentru situaţii de urgenţă flutur 19 dec 2017

Ieri, în Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret a avut loc o întâlnire a grupurilor de lucru Ju­deţul Suceava – Regiunea Cernăuţi pe tema proiectelor comune, transfrontaliere. Seria acestor întreve­deri este în considerarea pregătirii pentru Programul Operaţional Comun România – Ucraina 2014-2020, având în vedere că vor fi puse la dis­­poziţie 36 de milioane de euro. O nouă întâlnire urmează să aibă loc pe 3 aprilie.

La întâlnirea de ieri de la PTF Siret au participat, din partea Suce­vei, preşedintele Consiliului Ju­deţean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, Irina Vasilciuc – administratorul public al judeţului, specialişti din domeniile în care se  lu­crează pentru depunerea de pro­iecte. Din delegaţia Regiunii ­­­­­Cer­nă­uţi a făcut parte guvernatorul re­­­­­­giunii Cernăuţi, Oleksandr Fişciuk, şi pre­şedintele Consiliului Regional, Ion Muntean.

„Am convenit să realizăm împreună 14 proiecte în oglindă. Noi vom face şapte proiecte şi par­tenerii noştri şapte proiecte. Pe infrastructura de dru­­­muri, pentru accesul în noi pun­cte de trecere a fron­­tierei, vom face pro­iecte – pereche. Pe în­văţământ, pentru dez­voltarea învăţă­mân­­tului profesio­nal, vor iniţia un pro­iect comun Colegiul Agricol din Fălticeni şi Liceul din Hliboca (Adâncata este denumirea româ­nească a străvechii localităţi bucovinene aflată, în prezent, pe teritoriul Ucrainei – n.red.), iar pentru şcolile speciale ne ­pro­punem să achiziţionăm materiale, echipamente şi aparate. Vom veni cu mai multe proiecte pe ­­­săn­­ă­tate, din care amintesc, pentru Su­cea­va, pasajul de trecere Spitalul nou – Spitalul vechi. Pe situaţii de ur­genţă, avem în vedere achizi­ţio­narea de utilaje cu braţ mul­­ti­­funcţional pentru spargerea gheţii, utilaj intervenţie în zona alpină, sistem de filtrare apă”, a declarat Gheorghe Flutur.

În continuare, şeful administraţiei judeţene sucevene a conti­nuat să prezinte şi alte zone de interes comun pentru aşa-numitele proiecte în olindă. „Pentru că gastronomia devine un element important pentru diversificarea ofer­­tei turistice, avem în vedere să introducem judeţul Suceava şi Regiunea Cernăuţi în circuitul rutelor gastronomice, circuite care combină locuri de interes istoric cu alte atracţii turistice, pentru a creşte durata de şedere în destinaţii. Am mai discutat despre oportunitatea de a revitaliza, prin proiecte de cooperare transfronta­lieră, o serie de meşteşuguri tra­diţio­­nale în Bucovina, dogăritul, pictura pe sticlă, ceramica”, a mai spus Gheorghe Flutur. (D.P.)