În județul Suceava, au fost recalculate 85% dintre pensiile prevăzute de Legea 221/2018

20/06/19 ora:12:09am

La nivelul Casei Județene de Pensii Suceava, există un număr total de 2.194 dosare, care intră sub incidența dispozițiilor Legii nr. 221/2018.

Directorul Casei Județene de Pensii Suceava, Constantin Boliacu (foto), a precizat că până la acest moment, din numărul total de dosare care beneficiază de recalculare în temeiul Legii nr. 221/2018, au fost efectiv recalculate,1.862 de dosare, procentul de realizare a operațiunii de recalculare fiind de 85%.

Reamintim că recalcularea drepturilor de pensie aflate în plată, în temeiul dispozițiilor Legii nr.221/2018, vizează :

  • pensionarii care au beneficiat de majorarea prevăzută la art.169^1  și care până la data de 31.12.2015 au avut drepturi stabilite sau recalculate prin utilizarea unui stagiu de cotizare mai mic decât cel general, datorită unor reglementări cu caracter special sau a dispozițiilor unor  hotărâri judecătorești;
  • pensionarii cu drepturi deschise între data de 01.01.2011 și data intrării în vigoare a Legii nr.221/2018 și care au desfășurat un număr determinat de ani în condițiile speciale prevăzute la art.30 alin.1,litera d,e și f din Legea nr.263/2010.(personalul navigant din aviația civilă ale cărui locuri de muncă se încadrează în condiții speciale, activitatea desfășurată în subteran la construcții hidrotehnice de tuneluri, de galerii, precum și de centrale electrice subterane, la exploatări din cariere prin tuneluri și galerii, activitatea desfășurată de personalul din siguranța circulației, care îndeplinește funcția de mecanic de locomotivă și automotor, mecanic ajutor și mecanic instructor, activitatea desfășurată la forajul sondelor de țiței și gaze,activitatea desfășurată de personalul de la furnale, profesiile din activitatea artistică  ale căror locuri de muncă se încadrează în condiții speciale etc).

Drepturile de pensie se recalculează și se plătesc de la data de 01.10.2018, indiferent de data emiterii deciziei de recalculare. Data de finalizare a operațiunii de recalculare, conform legii, este 30 septembrie 2019, a reamintit directorul ­e­xecutiv al CJP Suceava, Constantin Boliacu. (O.S.)