Granit din China pentru reabilitarea zonei pietonale din centrul Sucevei

2/08/11 ora:9:41am

Lucr\rile de reabilitare a aleiei pietonale din centrul Sucevei vor `ncepe `n aceast\ s\pt\m=n\. Primarul Ion Lungu a declarat, ieri, c\ primele vagoane cu granit au sosit la Suceava [i dalele ar putea fi montate chiar din aceast\ s\pt\m=n\. Dalele respective de granit sunt aduse din import, reprezentan]ii firmei General Construct spun=nd la o recent\ [edin]\ operativ\ privind derularea proiectelor cu fonduri europene c\ granitul este adus tocmai din China. Pentru `nceput, dalele vor fi puse `n zona pietonal\ de la Taylan. Ulterior, dale de granit vor fi puse [i `n zona Casei de Cultur\, chiar [i pe o por]iunea din strada {tefan cel Mare. ~n paralel, tot `n zona pietonal\ au demarat lucr\rile de amenajare a mai multor jardiniere de beton, cele vechi `n care erau planta]I arbu[ti fiind deteriorate. Men]ion\m c\ lucr\rile de reabilitare a zonei pietonale se fac `n cadrul unui proiect mai amplu de reabilitare a centrului Sucevei `n care a fost inclus\ [i amenajarea a dou\ parc\ri subterane. (Dan PRICOPE)