Dosare penale pentru tineri care conduceau masini fara drept de circulatie in Romania

7/10/10 ora:9:20pm

Poli]i[tii de frontier\ din cadrul Sectorului Poli]iei de Frontier\ (SPF) Siret `mpreun\ cu lucr\torii Poli]iei Ora[ului Siret au `ntrerupt plimb\rile a trei tineri, care conduceau pe drumurile publice autoturisme f\r\ a fi asigurate pentru r\spunderi civile `n caz de pagube, produse ter]ilor prin accidente de circula]ie.

Astfel, `n 5 octombrie, poli]i[tii de frontier\ din cadrul SPF Siret `mpreun\ cu lucr\tori din cadrul Poli]iei Ora[ului Siret, au executat o misiune pe linia combaterii traficului cu autovehicule furate, ocazie cu care au oprit `n trafic, trei autoturisme `nmatriculate `n Marea Britanie, conduse de c\tre Aurel D., Iulian S., [i Marian T., cu v=rste cuprinse `ntre 23 [i 30 de ani. „La controlul efectuat de c\tre poli]i[tii de frontier\ [i lucr\torii din cadrul Poli]ie Ora[ului Siret [oferii au prezentat documentele de identitate [i permisele de conducere, `ns\ `n urma verific\rilor efectuate s-a constatat c\ autoturismele nu figureaz\ ca fiind asigurate pentru r\spunderea civil\ `n caz de pagube produse ter]ilor prin accidente de circula]ie”, se arat\ `ntr-un comunicat al ofi]erului de rela]ii publice al Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ (IJPF) Suceava, comisar Ilie Poroch – Seri]an. El a precizat c\ fa]\ de persoanele `n cauz\, s-au `ntocmit acte premerg\toare sub aspectul s\v=r[irii infrac]iunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul `nmatriculat `n alt stat care nu are drept de circula]ie `n Rom=nia. (D.P.)