Doi fosti sefi de ocoale trimisi in judecata pentru pagube importante aduse fondului forestier

4/04/11 ora:11:00am

N `n numai [ase luni, c=t au activat ca [efi de ocoale, Adrian Popescu, de la OS P\tr\u]i, [i Ioan Gligan, de la OS Vatra Dornei, au prejudiciat Direc]ia Silvic\ [i p\duri private pentru care aveau contract de prest\ri servicii cu sute de milioane de lei vechi n p=n\ la solu]ionarea definitiv\ a cazurilor, pe cei doi `i pa[te suspendarea din calitatea de angaja]i ai DS Suceava n dosarul lui Adrian Popescu, acuzat de falsuri `n `nscrisuri oficiale, folosirea contrar legii a ciocanului de marcat [i abuz `n serviciu, este deja pe rolul Judec\toriei Suceava n cel al lui Ioan Gligan, acuzat de folosirea ilegal\ a ciocanului de marcat, urmeaz\ a fi `nregistrat la Judec\toria Vatra Dornei

Parchetul de pe l=ng\ Judec\toria Suceava a decis trimiterea `n judecat\ a fostului [ef de la Ocolul Silvic P\tr\u]i, Adrian Popescu, pentru fapte de corup]ie. Conform portalului instan]elor de judecat\, dosarul `n care inginerul silvic are calitatea de inculpat are termen de judecat\ fixat pentru data de 18 mai a.c. Adrian Popescu a lucrat ca [ef de ocol la P\tr\u]i pentru o perioad\ scurt\ de timp, mai precis `n intervalul mai – octombrie 2009, perioad\ `n care a func]ionat coali]ia de guvernare PDL – PSD. ~n acest interval `ns\, Adrian Popescu, a[ezat `n fruntea OS P\tr\u]i ca reprezentant al intereselor Partidului Social Democrat, ar fi b\gat, conform rechizitoriului `n baza c\ruia a fost trimis `n judecat\, cam ad=nc m=na `n vistieria Direc]iei Silvice, prejudiciul cauzat fiind de aproximativ 300 de milioane de lei vechi. Potrivit actelor de trimitere `n judecat\, Adrian Popescu este acuzat de fals `n `nscrisuri oficiale, folosirea contrar legii a ciocanului de marcat [i abuz `n serviciu. De re]inut c\ prejudiciul cauzat a fost recuperat integral de partea v\t\mat\ – Direc]ia Silvic\ Suceava.

Al doilea fost [ef de ocol, Ion Gligan, care a func]ionat `n acela[i context [i `n aceea[i perioad\ ca [ef de ocol la OS Vatra Dornei, are la r=ndul s\u un dosar penal pe rol, pe cale de a ajunge la judecata magistra]ilor de la Judec\toria Vatra Dornei. {i acesta este acuzat c\ a folosit ilegal ciocanul de marcat dar nu `n fondul silvic al statului, ci `n parcele private cu a c\ror proprietari OS Vatra Dornei avea `ncheiate contracte de prest\ri servicii.  Confom unor reprezentan]i ai Direc]iei Silvice Suceava [i pe Adrian Popescu [i pe Ion Gligan `i pa[te suspendarea din calitatea de angaja]i ai DS Suceava, p=n\ la solu]ionarea definitiv\ a cauzelor `n care sunt implica]i.

N Popescu [i Gligan au func]ionat c=teva luni ca [efi de ocoale numi]i pe criterii politice

~ncep=nd cu luna mai a anului 2009, `n cadrul Direc]iei Silvice Suceava s-a declan[at o important\ opera]iune de `nlocuire din func]ie a [efilor de ocoale dar [i a altor persoane cu atribu]ii, considerate ca fiind apropiate PDL-ului [i implicit pre[edintelui CJ [i vicepre[edintelui acestei forma]iuni politice, Gheorghe Flutur. Totul se `nt=mpla `n perioada `n care `ntre Partidul Democrat Liberal [i Partidul Social Democrat era func]ional\ o coali]ie la guvernare, dup\ alegerile din toamna anului 2008.

Coaliza]i la nivel central, la Direc]ia Silvic\ Suceava nu au `nc\put ambele s\bii politice `ntr-o singur\ teac\ astfel `nc=t, de la RNP, unde director general a fost instalat Gheorghe Nichiforel [i p=n\ c=t mai jos cu putin]\, silvicultura trebuia s\ fie reprezentat\ de simpatizan]i ai social-democra]ilor.

La acea vreme au fost `nlocui]i [efii de ocoale de la Bro[teni, C=rlibaba, Vatra Dornei, Dorna Candrenilor, Stulpicani, Breaza; Solca, M\lini, Dolhasca [i P\tr\u]i. Printre cei care au fost numi]i ca noi [efi de ocoale, `n acele circumstan]e, s-a num\rat [i Adrian Popescu, care i-a luat locul la Ocolul Silvic P\tr\u]i lui Nicolae Andronic, respectiv Ion Gligan care l-a `nlocuit la OS Vatra Dornei pe Adrian Toda[c\.

O parte dintre [efii de ocol `nlocui]i atunci au ac]ionat `n instan]\ RNP, dosarul fiind str\mutat de la Tribunalul Suceava la institu]ia similar\ din Ia[i. Dup\ dou\ luni `ns\, PSD-ul a plecat de la guvernare, a fost numit\ o nou\ conducere at=t la Regia Na]ional\ a P\durilor c=t [i la Direc]ia Silvic\ Suceava iar [efii de ocoale schimba]i `n var\, au fost repu[i `n func]ie, cu pu]ine excep]ii, potrivit declara]iei de la jum\tatea lunii octombrie a anului 2009, f\cut\ de  directorul Direc]iei Silvice Suceava proasp\t instalat,  Mihai Mihe]iu. El a eviden]iat atunci c\ schimb\rile de la conducerea ocoalelor silvice anterioare au avut un caracter arbitrar, f\r\ justificare din punct de vedere profesional. (Neculai RO{CA)

4 Comentarii pe acest subiect. Spune-ti parerea!

 1. ion 04/04/2011 la ora 21:13 -

  praf in ochi

 2. Octavia 04/04/2011 la ora 20:45 -

  Ia nu va mai luati de barbatu’miu. A facut ditamai viloiu la Dragomirna cu padurea pe care-o taiat-o sa moara di ciudi dusmanii. Nah.

 3. gelu 04/04/2011 la ora 19:14 -

  Pe la Dragomirna, simbata si duminica in amiaza mare, se taie copaci falnici de 100 ani si se cara cu carutele! Am dat al 112 si s-a luat poliitaiu de mine ca de ce ma bag, ce stiu eu!?
  Mi-am cerut scuze si l-am rugat sa ma ierte ca n-o sa mai fac…

 4. minodora popescu 04/04/2011 la ora 13:48 -

  Nu sunt astia singurii hoti.Tot RNP colcaie de hoti.Si Adrian Todasca actualul sef de ocol are firma de exploatare pe numele nevestei si fura ca-n codru. Inginerii silvici si padurarii au firme de exploatare si distrug padurea. Pana cand suntem prostiti? JOS HOTII, JOS RNP, VREM DREPTATE. lumea ,oare de foame , iar ei fura si-si fac palate. Nu artrebui sa le dea voie sa aiba fime de exploatare. Si Florescu de la ocolul Dorna si-a facut palat intr-un an. De unde? Din salar? Profesorii si medicii de abia au cu ce trai , iar analfabetii de padurari fura fara oprrire. Dreptate! Vrem Dreptate!