Demersuri pentru înființarea a 10 programe de studii universitare noi la USV

reportersite
19/02/20 ora:7:58am

Acestea sunt Ştiințe gastronomice, Rețele și software de comunicații, Echipamente și sisteme medicale, Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule, Energetică și tehnologii informatice, Securitate cibernetică, Autovehicule rutiere, Robotică, Resurse umane, Limba și literatura engleză – O limbă și literatura modernă (spaniolă, italiană) și Limba și literatura Chineză – O limbă și literatura modernă (engleză, franceză)/ Limba și literatura română 

Senatul Universității „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) a aprobat, la începutul acestei luni, transmiterea către Autoritatea Națională pentru Calificări a documentațiilor întocmite în vederea validării și înscrierii în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a calificărilor aferente a nouă noi programe de studii universitare, dintre care 8 programe de licență și unul de masterat.

În cadrul Facultății de Inginerie Alimentară, domeniul Ştiințe inginerești aplicate, se dorește înființarea programului de licență Ştiințe gastronomice, cu o durată de patru ani. Facultatea de Inginerie Electrică și Ştiința Calculatoarelor vine cu propunerea înființării a patru noi specializări de licență, cu durata de studii de patru ani, și una de masterat. Au fost întocmite documentații în vederea validării programelor de licență Rețele și software de comunicații, Echipamente și sisteme medicale, Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule, ­E­nergetică și tehnologii informatice și a programului de masterat Securitate cibernetică, cu o durată de doi ani.

Facultatea de Inginerie Mecanică își propune ca noutate programul de licență, cu o durată de patru ani, Autovehicule rutiere, iar Facultatea de Istorie și Geografie vrea să înființeze specializarea de licență Resurse umane, cu o durată de studii de trei ani.

Facultatea de Litere și Ştiințe ale Comunicării a făcut pașii necesari în vederea validării și înscrierii în RNCIS a calificărilor aferente programelor de studii universitare de licență Limba și literatura engleză – O limbă și lite­ratura modernă (spaniolă, italiană), cu o durată a studiilor de 3 ani, și Limba și ­li­teratura Chineză – O limbă și literatura modernă (engleză, franceză)/ Limba și literatura română.

Acestea sunt programe de studii pentru care USV a inițiat demersuri pentru înființarea lor, însă vor face parte din oferta educațională a instituției abia după ce vor fi obținute toate aprobările ARACIS. Pentru admiterea din acest an, candidații vor avea la dispoziție cinci specializări noi, și anume programul de licență Media digitală, în cadrul Facultății de Litere și științe ale Comunicării, și cel de Robotică, în cadrul Facultății de Inginerie Mecanică, plus alte trei programe de masterat. Este vorba ­des­pre Drept penal și criminalistică, din cadrul Facultății de Drept și științe Administrative, Globalizare și diplomație economică, la Facultatea de științe Economice și Administrație Publică, și programul Istorie: permanențe, interferențe și schimbare – Facultatea de Istorie și Geografie. (Oana NUȚU)