Conferința mondială a profesioniștilor din domeniul muzeelor din 2021 va avea loc la Suceava

21/02/20 ora:7:15am

„Această desemnare reprezintă o recunoaștere internațională a Muzeului Național al Bucovinei, o apreciere deosebită a obiectivelor din județului Suceava. Este, în același timp, încă o bună oportunitate de a promova  Bucovina, de data aceasta profesioniștilor din domeniul muzeelor din întreaga lume”, a declarat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur 

Consiliul Internațional al Muzeelor (ICOM) prin Comitetul International ICOM pentru Muzee Regionale (ICOM – ICR), a decis să atribuie Muzeului Național al Bucovinei organizarea Conferinței mondiale ICOM – ICR  din 2021. Este pentru prima dată când o conferința ICOM are loc în Romania. În anii trecuți această conferință a avut loc în Noua Zeelanda la Auckland, în Finlanda la Helsinki, în Italia la Milano, în Israel la Ierusalim, în Brazilia la Rio de Janeiro. Decizia  desemnării a fost luată în urma unei proceduri laborioase în care Muzeul Bucovinei a avut câștig de cauză în fața mai multor muzee din întreaga lume. „Această desemnare reprezintă o recunoaștere internațională a Muzeului Național al Bucovinei, o apreciere deosebităa obiectivelor din județului Suceava. Este, în același timp, încă o bună oportunitate de a promova  Bucovina, de data aceasta profesioniștilor din domeniul muzeelor din întreaga lume”, a declarat președintele Consiliului județean Suceava, Gheorghe Flutur.

Muzeul Național al Bucovinei – insti­tuție publică cu finanțare de la Consiliul Județean Suceava – este membru ICOM și partener asociat al European Museum Academy. ICOM este organizația internațională a muzeelor și a profesio­niș­tilor din domeniul muzeelor, care se an­ga­jează să conserve și să asigure continuitatea și punerea în valoare a patrimoniului cultural și natural mondial, actual și viitor, material și imaterial. Comitetul internațional pentru muzeele regionale ICOM-ICR, a fost creat în anii ‘60, cu misiunea promovării muzeelor regionale în ceea ce privește cultura, istoria, mediul, dezvoltarea socialăși limba și de a dezvolta cooperarea internațională a muze­elor regionale.

„Muzeul Național al Bucovinei din Suceava este reprezentativ pentru Re­giunea de Nord-Est. Instituția muzeală administrează, pe teritoriul Județului Suceava, 13 obiective muzeale. Două dintre acestea, Cetatea de Scaun a Su­cevei și Muzeul de Istorie, au beneficiat de finanțări europene fiind reabilitate, consolidate, modernizate și reamenajate. Urmare a acestor lucrări muzeele au obținut zone pentru rezolvarea spațiilor tehnice și anexelor necesare funcționării dar și deservirii publicului vizitator, zone de activități cu publicul, zone noi de expu­nere, zone pentru derularea activită­ților de educație muzeală”, a spus pre­șe­dintele Consiliului Județean Su­cea­va, Gheorghe Flutur. Depozitele de patrimoniu ale Muzeului Bucovinei adă­pos­tesc peste 380.000 de obiecte și obiective de patrimoniu cultural mobil și imobil.În spațiile obiectivelor Muzeului Național al Bucovinei sunt organizate sau găzduite diverse evenimente proprii sau în colaborare. Potrivit șefului administrației județene sucevene, un alt obiectiv, Muzeul de Istorie Siret, beneficiază din acest an de fonduri pentru reabilitare, modernizare și reamenajare urmând ca aici să fie prezentată istoria minorităților din Bucovina.

Din argumentele prezentate în susți­nerea candidaturii, primul s-a axat pe individualitatea Bucovinei și a județului Suceava: relevată prin moștenirea culturală, prin monumentele sale religioase în piatră sau lemn, civilizația tradițională rezultată din conviețuirea interetnică care și-a pus amprenta asupra ocupațiilor, meș­teșugurilor tradiționale, perpetuarea obiceiurilor locale; Bucovina și-a conturat propria sa identitate culturală integrată în cea românească, îmbogățita de elementele culturii și civilizației populare, de la construcția caselor și a bisericilor din lemn, organizarea interioarelor cu mijloace de încălzit specifice zonelor geografice, mobilierul și țesăturile cu rol utilitar dar rea­lizate cu un simt artistic deosebit, până la obiceiurile, ritualurile și ceremonialele vieții spirituale; în județul Suceava avem opt monumente care fac parte din patrimoniul UNESCO iar patrimoniul cultural național este valorificat în muzeele existente în județul Suceava.

Al doilea argument este cel legat de „Tradiții și ospitalitate în Bucovina”: tradițiile legate de ocupații, arhitectura po­pulară, meșteșuguri, port popular, cre­dințe și obiceiuri s-au armonizat prin aportul românilor alături de germani, polonezi, evrei, ucraineni, huțuli, ruși, armeni, ita­lieni și alte etnii care s-au stabilit în regiune. Așezările rurale, încă mai păstrează aerul arhaic al caselor, gospodăriilor și ulițelor.„În Bucovina încă se mai practică meseriile si meșteșugurile populare, de la prelucrarea lemnului brut până la sculptarea acestuia în forme și motive tradiționale, încă se mai încondeiază ouăle de Paști, încă se mai țes la războiul de țesut piese de port popular sau țesături de interior. Încondeierea ouălor, ca meșteșug legat de sărbătorile pascale,  a devenit în timp a Bucovinei. Piesele de port care se remarcă prin registre decorative și coloristice pot fi admirate și astăzi în zonele rurale purtate mai ales în zilele de sărbătoare. Dezvoltarea unei adevărate “civilizații a lemnului” a permis evoluția prelucrării lemnului de la materie primă la sculptura artistică, de la scopul strict utilitar la cel de artistic. Bucovina este un ținut unic, păstrător de valori spirituale și materiale specifice care oferă prin cadrul său natural  nenumărate posibilități de recreere și odihna, iar prin cultura sa, cu aport spiritual considerabil”, se mai arată într-o informare a CJ Suceava cu referire la argumentele în susținerea candidaturii Muzeului Național al Bucovinei pentru organizarea Conferinței mondiale ICOM – ICR  din 2021. (D.P.)