Cinci gări din județul Suceava vor putea fi reabilitate cu finanțare europeană

4/07/19 ora:9:40am

La un an și jumătate până la finalizarea exercițiului financiar 2014-2020, CFR a demarat mult așteptatele și anunțatele demersuri de includere a 47 de gări din țară într-un program de modernizare. Deocamdată, doar pentru 30 din acestea au fost lansate, recent, licitații de realizare a studiilor de fezabilitate. Pe SEAP a fost publicat și anunțul de participare al SRCF Iași referitor la studiile de fezabilitate pentru gările Suceava Nord (Ițcani), Vatra Dornei Băi, Verești, Dolhasca și Gura Humorului (oraș)

Gara Itcani (Suceava Nord)

Gara Vatra Dornei Bai

CFR SA a lansat licitația pentru st­udiile de fezabilitate necesare modernizării a 47 de stații de cale ferată. Într-una din etape va fi organizată o procedură de achiziție pentru stațiile CFR de la Suceava Nord (Ițcani), Vatra Dor­nei Băi, Verești, Dolhasca și Gura Humorului (oraș), adică acelea aflate pe raza județului nostru, la care se adaugă și cea de la Pașcani. „Modernizarea a 47 stații de cale ferată din România” este unul dintre proiectele preconizate a fi lansate în acest an, valoarea pentru ­elabo­rarea studiilor de fezabilitate la cele 47 de stații CFR fiind estimată la 20 milioane de lei.

Gara Veresti

Potrivit unui anunț de participare postat pe SEAP cu privire la etapa referitoare la stațiile CFR de pe raza județului Suceava, proiectul are o valoare de 2,5 milioane lei și un termen de realizare de 16 luni. Sursa de finanțare ar urma să fie fondurile externe nerambursabile (Fondul de Coeziune al UE) aferente cadrului financiar 2014 – 2020. Ofertele pot fi de­puse până pe 10 iulie, urmând ca atri­buirea să aibă loc până pe 10 noiembrie.

Gara Gura Humorului – Oras

 

Gara Dolhasca

Obiectivele prevăzute în elaborarea studiilor de fezabilitate au drept scop asigurarea unor servicii de calitate într-un spațiu modern, adaptat cerințelor pieței și nevoilor călătorilor, cu accent deosebit pe: modernizarea și repararea clădirilor de călători, inclusiv facilități pentru persoanele cu mobilitate redusă; înălțarea peroanelor în conformitate cu standardele europene, modernizarea co­pertinelor, a liniilor din stații, pasa­jelor, pasarelelor și asigurarea accesului la peroanele intermediare; asigurarea siste­­melor de ventilație și încălzire, mon­ta­rea de panouri fonoabsorbante; mo­­dernizarea echipamentelor de telecomunicații și de informare a publicului călător; înlocuirea instalațiilor electrice, sa­nitare și termice și refacerea sistemului de drenaj; asigurarea elementelor de­ ­sigu­ranță în stații, prin construirea unor ram­pe speciale pentru accesul persoa­nelor cu dizabilități, balustrare, garduri de siguranță între liniile din stații etc.

Pe de altă parte, demersurile pe care Statul Român prin Ministerul Transporturilor, în calitate de proprietar, și sucursala de la Iași a CFR le-a făcut în calitate de concesionar cu privire la Gara din Ițcani nu sunt o necunoscută. Astfel, în data de 29 martie, Primăria Suceava a emis Autorizația de Construcție nr. 120 pentru „continuare lucrări autorizate cu A.C. nr. 52/25.02.2016 pentru reparație clădire călători Stația CF Suceava Nord – Ițcani; organizare de șantier”. Demersul este unul mai degrabă birocratic, pentru a exista o anumită continuitate, fără a însemna însă că la acea dată era asigurată finanțarea europeană.

Proiectul „Modernizarea a 47 de stații de cale ferată” – demarat de Compania Națională de Căi Ferate CFR SA – a fost inclus în Programul Operațional Infrastructură Mare. Potrivit unor informări postate atât pe site-ul oficial, cât și pe contul de Facebook al companiei feroviare, au fost lansate, într-o primă etapă, licitațiile în vederea elaborării studiilor de fezabilitate pentru primele 24 de stații de cale ferată, aflate pe raza județelor Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Bistrița-Năsăud, Bihor, Olt, Dolj, Teleorman, Buzău, Bacău, Brăila, Ga­lați, Vrancea, Constanța și Călărași. Sucursalele Regionale de Căi Ferate Cluj, Craiova, Constanța și Galați au lansat procedurile de licitație pentru elaborarea studiilor de fezabilitate pentru urmă­toarele 24 de stații de cale ferată: Satu Mare, Baia Mare, Jibou, Dej Călători, Be­clean pe Someș, Valea lui Mihai, Carei, Salonta, Târgu Jiu, Alexandria, Caracal, Filiași, Roșiori Nord, Piatra Olt,, Mangalia, Neptun (Hc), Costinești Tabără, Ciulnița, Râmnicu Sărat, Adjud, Comănești, Făurei, Tecuci și Mărășești. „Valoarea costurilor estimate pentru elaborarea studiilor de fezabilitate aferente celor 24 stații CF este de 9.711.250 RON fără TVA, iar sursa de finanțare este inclusă în bugetul CFR SA, la capitolul fonduri externe nerambursabile”, se precizează în comunicatul postat de CFR SA pe site-ul companiei.

De fapt, cele 24 de stații CFR – despre care se vorbea în informarea CFR din data de 7 iunie de pe site-ul oficial al companiei feroviare și de pe contul de Facebook – nu au fost scoase la licitație dintr-o dată, ci fiecare dintre sucursalele re­gionale a organizat proceduri de achi­ziție a serviciilor de întocmire a studiilor de fezabilitate. Cel puțin așa rezultă din consultarea paginii SEAP.

Penultimul anunț de participare a fost în data de 7 iunie, referitor la procedura de achiziție care a fost organizată de regio­nala de la Galați pentru cele șase sta­ții CFR incluse în proiectul de mo­der­nizare – Râmnicu Sărat, Adjud, Comă­nești, Făurei, Tecuci, Mărășești. Conform celor publicate pe SEAP, ­valoa­rea studiilor de fezabilitate pentru modernizarea celor șase stații CFR a fost estimată suma de 3.001.660 lei. Anterior datei de 7 iunie, alte regionale CFR – Cluj, Craiova, Constanța – au publicat anunțuri de participare vizând reabi­lita­rea celorlalte 18 stații CFR care mai erau menționate în comunicatul CFR SA.

Ulterior datei de 7 iunie, pe SEAP a fost publicat și anunțul de participare al SRCF Iași referitor la studiile de fe­zabi­litate pentru cele cinci gări din județul Suceava și cea de la Pașcani, însă până ieri nimeni din conducerea CFR SA nu a informat publicul cu privire la acest anunț. Prin urmare, toată media centrală, ca și multe din mijloacele de informare de pe plan local, luaseră de bune cele publicate pe contul de Facebook al CFR SA ori pe site-ul oficial al companiei.

Probabil că se mai așteaptă ca alte regionale să organizeze proceduri de achiziție publică și, la finalizare, să se transmită un comunicat cu „încă 23 de stații CFR scoase la licitație pentru studii de fezabilitate”, ca și când ar fi o a doua etapă. De fapt, însă, la ora actuală au fost cinci proceduri de licitații organizate de cinci regionale CFR diferite și care totalizează 30 din cele 47 de stații CF prevăzute a fi moder­ni­zate cu fonduri atrase prin POIM.

În perioada 2004-2017 au fost modernizate 34 de stații feroviare, conform mai multor surse din domeniu. Printre altele, se amintește că strategia de îmbunătățire a activității de exploatare și a serviciilor oferite în stațiile de cale ferată a demarat în anul 2003, odată cu semnarea acordului de împrumut de la Credit Suisse First Boston. Împrumutul era în valoare de 60 milioane USD și viza un număr de 15 din cele 34 de stații feroviare menționate, la une­le o parte din lucrări fiind începute anterior anului 2003: Ploiești Sud, Arad, Alba Iulia, Brașov, Bacău, Su-ceava Burdujeni, Focșani, Bu­zău, Sighișoara, Drobeta Turnu Se­verin, Galați, Fetești, Sibiu, Oradea și Tulcea. Obiectivul programului finanțat prin împrumutul de la Credit Suisse First Boston a constat în îmbu­nătățirea condițiilor de exploatare a stațiilor, prin recompartimentarea spațiilor funcționale și redimensio­narea spațiilor în care se desfășura activitate feroviară. (Dan PRICOPE)