Bacalaureat  2019: Elevii clasei a XII-a susțin, astăzi și joi, proba competențelor lingvistice

reportersite
12/06/19 ora:4:40am

Elevii clasei a XII-a susțin, miercuri și joi, proba competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, în cadrul examenului de Bacalaureat, potrivit calendarului emis de Ministerul Educației Na­țio­nale. Potrivit datelor calendarului exa­menului național de Bacalaureat 2019, miercuri, elevii clasei a XII-a vor susține evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C). Elevii claselor terminale din ciclul liceal vor susține această probă în zilele de 12 și 13 iunie.

Conform situației centralizate, în jude­țul Suceava 5.456 de absolvenți de clasa a XII-a s-au înscris la prima sesiune a examenului de Bacalaureat, dintre aceștia 4.900 fiind din promoția 2019, s-au înscris pentru a susține examenul național de Bacalaureat 2019 în prima sesiune, care a început în data de 3 iunie, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A).

Rezultatul obținut de fiecare candidat la proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba ro­mâ­nă/limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competență co­respunzător grilei aprobate la nivel național: experimentat, avansat și mediu. În situația în care un candidat refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse la una dintre probele de evaluare a competențelor ling­vistice și digitale, se consideră că acesta nu a susținut proba.

Probele sunt monitorizate audio-video. Nu este permis accesul candidaților în să­lile de examen cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, și nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Neres­pectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

Probele scrise ale examenului național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019, încep luni, 1 iulie, cu examenul la Limba și literatura română. Examenul național de Bacalaureat se consideră promovat de către absolvenții de liceu care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: au susținut probele de evaluare a competențelor, au susținut toate probele scrise și au obținut cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea, respectiv au obținut cel puțin media 6 la probele scrise. (Z.T.)