Bac-ul de toamnă a debutat cu două tentative de fraudă

22/08/17 ora:7:43am

Doi candidați, unul de la Colegiul Silvic “Bucovina” din Câmpulung Moldovenesc, iar altul de la Colegiul “Vasile Lovinescu” din Fălticeni, au fost eliminați de la prima probă a examenului de Bacalaurat, sesiunea de toamnă pentru că au încercat să copieze. Din totalul de 684 de candidați înscriși, doar 497 au fost prezenți ieri la proba scrisă de Limba și Literatura Română

bacalaureatDupă cum reiese din datele transmise de conducerea Inspectoratului Scolar Suceava, doi candidați la sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat au fost eliminați din examen pentru că au încercat să copieze. Astfel, doi absolvenți de liceu din promoții anterioare, unul de la Colegiul Silvic “Bucovina” Câmpulung Moldovenesc și celălalt de la Colegiul “Va­sile Lovinescu” din Fălti­ceni, au fost eliminați de la proba scrisă de Limbă și Literatură Română pentru tentativă de fraudă. Se pare că elevul din Câmpulung Moldovenesc a în­cercat să copieze folosind co­piuțe, în timp ce candidatul din Fălticeni a folosit o pereche de căști. Tot din datele ISJ reiese că din cei 684 de elevi înscriși pentru a susține prima probă scrisă, și anume cea de Limba și Lite­ratura Română, 497 au fost pre­zenți, iar 187 au lipsit.

Absolvenții de liceu de la profilul real care au susținut, luni, proba scrisă la Limba și ­li­­teratura română la examenul de Ba­­calaureat în sesiunea de toam­nă, au avut de scris un eseu în care să prezinte tema și ­vi­ziu­nea despre lume dintr-un text narativ aparținând lui Liviu Rebreanu sau lui Camil Petrescu, dar și de redactat un text argumentativ despre importanța toleranței în relația de prietenie. Absolvenții de la profilul uman au avut de scris un eseu în care să prezinte tema și viziunea despre lume dintr-un text narativ aparținând lui George Călinescu sau lui Mihail Sadoveanu, dar și de redactat un text argumentativ despre necesitatea cunoaș­te­rii unor limbi străine în dez­­voltarea personală.

La proba scrisă la Limba și literatura română, profilul real, elevii au avut primit un fragment din poezia „Elegie” de Ion Pillat, având de răspuns la nouă întrebări referitoare la elemente ale textului, precum rolul cratimei, elemente care conturează dimensiunea temporală a imaginarului poetic, precizarea a do­uă motive literare, prezen­tarea semnificației a două figuri de stil sau ilustrarea a două tră­sături ale genului liric.

La al doilea subiect, candidații au avut de redactat un text de tip argumentativ de 150-300 de cuvinte despre importanța toleranței în relația de prietenie.

La al treilea subiect, elevii au avut de scris un eseu de 600-900 de cuvinte în care să ­pre­­zinte tema și viziunea despre lume dintr-un text narativ apar­ținând lui Liviu Rebreanu sau lui Camil Petrescu.

La proba scrisă la Limba și literatura română, profilul u­man, elevii au avut primit, la primul subiect, un fragment din poezia „Miraj” a lui Alexandru Philippide, la subiectul al doilea un eseu argumentativ despre necesitatea cunoașterii unor limbi străine în dezvoltarea personală, iar la subiectul al treilea au avut de scris un eseu în care să prezinte tema și viziunea despre lume dintr-un text narativ aparținând lui George Călinescu sau lui Mihail Sadoveanu.

Atât subiectele pentru probele scrise, cât și subiectele pentru probele de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română și limba maternă sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare și cuprind texte literare și nonliterare, funcțio­­nale și nonfuncționale, cu un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute, potrivit Mi­nisterului Educației.

Examenul de Bacalaureat, sesiunea august-septembrie con­­­tinuă astăzi, 22 august, cu proba scrisă la Limba și Lite­ratura maternă, aceasta fiind proba Eb. Miercuri, 23 august, este programată proba scrisă la Proba obligatorie a profilului – proba Ec, iar pe 24 august va avea loc Proba la alegere a profilului și specializării, Ed. Probele de evaluare a com­peten­țelor se vor desfășura în pe­­rioada 25-31 august. Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în Limba Ro­mână, proba A, se va des­fășura în intervalul 25-28 august și tot pe data de 28 august este programată și desfășurarea pro­bei de evaluare a competen­țelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, care re­pre­zintă proba B. Proba de ­eva­­luare a competențelor digitale, proba D, va se va desfășura în perioada 29-30 august, iar ­eva­luarea competențelor ling­vistice într-o limbă de circulație inter­națio­nală, proba C, va avea loc în perioada 30-31 august 2017.

Reamintim că rezultatele sesiunii din toamnă a exa­menului de Bacalaureat vor fi afișate pe data de 1 septembrie 2017, în ju­­rul orelor 16:00 și tot în ace­eași zi, în intervalul  orar 16:00 – 20:00, vor putea fi depu­se eventualele contestații, aces­tea urmând să fie soluționate în perioada 2 – 5 septembrie. Pe data de 6 septembrie 2017 vor fi afișate rezultatele fina­le ale sesiunii de toamnă a exa­menului de Bacalaureat. (C.R.)