Absolvenții claselor a VIII-a intră de astăzi în febra Evaluării Naționale

19/06/17 ora:8:04am

Conform calendarului de desfășurare a examenului de evaluare națională, astăzi se susține proba la Limba și literatura română, pe data de 21 iunie este programată proba scrisă la Matematică, iar pe 22 iunie cea la Limba și literatura maternă . După evaluarea națională absolvenții ciclului gimnazial se vor putea înscrie la liceu. La sfârșitul lunii mai liceele sucevene au organizat probe de aptitudini pentru locurile pe filieră vocațio­na­lă și teste de limbă pentru profilele cu predare bilingvă, la care au participat 1.504 elevi 

evaluare6.181 de elevi suceveni sunt așteptați să susțină astăzi prima probă a evaluării naționale, proba scrisă la Limba și lite­ratura română. Conform datelor centra­lizate de Ministerul Educației Na­țio­­nale, la nivel național s-au înscris pentru a susține evaluarea națională 144.890 de candidați (144.740 de candidați din seria curentă și 150 din seria anterioară).

Probele vor fi organizate în 4.164 de centre. La nivelul județului Suceava vor absolvi în acest an clasa a VIII-a 7.473 de elevi, însă nu toți s-au înscris pentru a susține examenul de evaluare națională, fie pentru că nu au dorit acest lucru, fie pentru că situația lor școlară nu a fost încheiată, aceștia urmând să susțină în vară corigențele. Conform calendarului de desfășurare a examenului de evaluare națională, pe data de 21 iunie este programată proba scrisă la matematică, iar pe 22 iunie cea la Limba și literatura maternă. Rezultatele vor fi afișate pe 26 iunie și în aceeași zi vor putea fi depuse contestații. Acestea vor fi soluționate în perioada 27-29 iunie, rezultatele finale urmând să fie afișate pe 30 iunie. După susținerea probelor din cadrul evaluării naționale, elevii se vor putea înscrie la liceu. In acest an, la nivelul județului Su­ceava vor fi scoase la concurs 5.684 de locuri pentru clasa a IX-a la învățământ cu frecvență, 140 la învățământ cu frec­vență redusă și 84 la învățământ seral. Liceele sucevene scot la concurs, pe lângă locuri la specializările de la profi­lele teoretice, și locuri pe filieră voca­țională, pentru care au organizat la finalul lunii mai probe de aptitudini. In aceeași perioadă au fost evaluați și elevii care doresc să se înscrie la profile cu predare bilingvă, dar și elevii care doresc să se înscrie la profile cu predare în limba maternă.

La nivelul județului nostru, patru unități de învățământ liceal organizează în­scrieri pentru profilele vocaționale: Co­legiul Național „Mihai Eminescu” Su­cea­va – profil pedagogic; Colegiul de Ar­tă „Ciprian Porumbescu” Suceava – pro­­fil muzică, profil artistic, profil patrimo­niu cutural; Seminarul Teologic Ortodox Liceal „Mitropolitul Dosoftei” Su­­­ceava – profil teologic; Liceul cu Program Sportiv Suceava – profil sportiv. La profilele bilingve organizează în­scrieri două unități de învățământ: Co­le­giul Național “Stefan cel Mare” și Co­­­legiul Național “Petru Rareș“ Suceava. 1.504 elevi s-au înscris pentru a susține evaluarea probelor de aptiduni și a celor care să le permită accesul la un loc în clasele cu predare bilingvă sau în limba maternă. 734 de elevi au susținut probele pentru admiterea în învățământul vocațional. Dintre aceștia 332 au susținut probele pentru admiterea la Colegiul Militar, 133 la profilele sportive, 102 la profilul pe­dagogic, 70 la profilele arhitectură-conservare, 40 la muzică, 38 la arte plastice și 19 la Seminarul Teologic. Alți 691 de absolvenți de clasa a VIII-a au susținut teste de evaluare a cunoștințelor de limbă străină, pentru a se putea înscrie la unul dintre profilele cu predare bilingvă, iar 79 de absolvenți ai ciclului gimnazial au susținut probele pentru admiterea la profile cu predare în limba maternă. Cei mai mulți au susținut testul la Limba Engleză – 421; 140 au susținut testul la Limba Germană; 130 la limba Franceză, 41 la Limba Ucraineană și 38 la Limba Polonă. Dintre cei care au susținut probele pentru admiterea la profilele vocaționale 923 au fost declarați admiși: 99 la profilul pedagogic; 34 la arte plastice; 27 la arhitectură; 29 la conservare; 26 la muzică; 129 la profilele sportive; 19 la Seminarul Teologic; 287 la Colegiul Militar. Toți candidații înscriși pentru a susți­nele probele de limbă maternă au fost decla­rați admiși.

La nivelul județului Su­ceava, două unități de învățământ organizează admitere la învățământ cu predare în limba maternă: Colegiul „Ale­xandru cel Bun” Gura Humorului – lim­ba polonă și Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret – limba ucraineană. Dintre cei care au susținut teste de evaluare a cunoștințelor de limbă străină, pentru a se putea înscrie la unul dintre profilele cu predare bilingvă , 453 au fost declarați admiși obținând note mai mari de 6. 309 au fost declarați admiși după susținerea testului de limba engleză, alți 40 fiind admiși prin echivalare, având certificate lingvistice recunoscute la nivel internațional; 73 de candidați au fost declarați admiși după susținerea testului de limba franceză, iar 71 au fost declarați admiși după susținerea testuluii de limba germană, alți 23 fiind admiși prin echivalare.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Scolar Județean Suceava, Cezar Anu­ței a explicat că, după susținerea probelor din cadrul evaluării naționale și afișarea rezultatelor, absolvenții de clasa a VIII-a vor completa opțiunile pentru admiterea la liceu, iar în funcție de media de admitere vor fi repartizați la unul din liceele pentru care și-au exprimat opțiunea. Astfel, în funcție de nota obținută la testele de limbă sau la probele de aptitudini aceștia ar putea fi repartizați pe unul dintre locurile scoase la concurs la profilele cu predare ­bi­lingvă sau de învățământ vocațional sau pe unul dintre celelalte locuri disponibile la celelalte profile pentru care și-au exprimat opțiunea în fișa de înscriere în învățământul liceal. Conform calendarului de admitere în învățământul liceal, în perioada 3-6 iulie 2017 absolvenții claselor a VIII-a, împreună cu părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a vor completa opțiunile în fișele de înscriere și tot în aceeași perioadă datele din fișele de înscriere vor fi introduse în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată).

In perioada 4-7 iulie 2017 va avea loc verificarea de către părinți și candidați a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator. In acest an repartizarea computerizată este programată pe 12 iulie. Pe 13 iulie 2017 vor fi afișate în unitățile de învățământ gimnazial listele cu absolvenții repartizați proveniți din școlile respective și listele cu locurile neocupate în unitățile de învățământ liceal de stat din județ. De asemenea, fiecare unitate din învățământul liceal va afișa lista candidaților repartizați în acea unitate. In perioada 13-17 iulie absolvenții de gim­­naziu își vor depune dosarele de înscriere la școlile la care au fost repartizați. Pe 18 iulie 2017, unitățile de învățământul liceal de stat vor transmite situația locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în prima etapă de admitere, iar în perioada 19-21 iulie 2017 vor fi rezolvate de că­tre co­mi­sia județeană de admitere situațiile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați în etapa repartizării compute­rizate. (Ale­xandra IONICA)