17 vamesi si politisti de frontiera, trimisi `n judecata de DNA

29/02/12 ora:10:29pm

Ace[tia sunt acuza]i c\ au traficat prin vama Siret 15.000 de pachete de ]ig\ri, paguba produs\ statului fiind de 830 de milioane de lei vechi n `n lotul „Cuzencu” vor mai fi judeca]i [i opt civili, majoritatea femei, care au introdus ]ig\rile `n Rom=nia din Ucraina, cump\rate din statul vecin sau din Duty Free

Procurorii Serviciului Teritorial Suceava al DNA a trimis `n judecat\, ieri, un un num\r de 25 de inculpa]i, din care 17 sunt vame[i [i poli]i[ti de frontier\, Ace[tia puseser\ la cale pe parcursul anului 2009 o afacere `n baza c\reia ]ig\rile din Ucraina sau preluate din magazinele Duty Free din vama Siret erau b\gate la v=nzare pe pia]a rom=neasc\. Aproape 15.000 de pachete de ]ig\ri au fost introduse `n Rom=nia ilegal pe filiera coordonat\ de poli]istul de frontier\ Petru Octavian Cuzencu. Prejudiciul adus bugetului de stat prin afacerile ilegale coordonate de Cuzencu dep\[e[te 800 de milioane de lei vechi. Inspectorul principal de poli]ie, Petru Octavian Cuzencu, ofi]er coordonator de tur\ în cadrul Inspectoratului Jude]ean de Poli]ie de Frontier\ Suceava, Sectorul Poli]iei de Frontier\ Siret a fost trimis `n judecat\ la Curtea de Apel Suceava, pentru comiterea infrac]iunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice, constând în aceea c\ prin înc\lcarea [i exercitarea defectuoas\ a atribu]iilor de serviciu, cu inten]ie, a permis membrilor unui grup infrac]ional organizat s\ introduc\ ilegal în România importante cantit\]i de ]ig\ri. Este vorba despre introducerea `n ]ar\ pe parcursul anului 2009 a unei cantit\]i importante de ]ig\ri, precum urmeaz\: cantitatea de 6.500 pachete ]ig\ri introduse în ]ar\ de Lioara Olaru, Adriana Cuzencu, Apostol Bogdan [i Gheorghe Be[leag\, cu sprijinul lucr\torului vamal Cojocariu Nicolae, în nopatea de 11/12 ianuarie 2009, prejudiciul produs bugetului de stat fiind de 39.345 de lei; cantitatea de 2.996 pachete ]ig\ri introduse în România de Cornelia Grumeza [i Mihaela Mariana Baciu (1.500 [i respectiv 1.496 pachete ]ig\ri MORE) cu sprijinul aceluia[i lucr\tor vamal Cojocariu Nicolae, la data de 14 ianuarie 2009, prejudiciul produs bugetului de stat fiind de 16.417 lei reprezentând taxe vamale neachitate; cantitatea de 1.648 pachete ]ig\ri introduse în ]ar\ de Mirela Acasandrei împreun\ cu Adriana Cuzencu, la data de 26 ianuarie 2009, prejudiciul adus bugetului de stat fiind în valoare de 7.671 lei; cantitatea de 2.000 pachete ]ig\ri introduse în ]ar\ de Cornelia Grumeza cu sprijinul lucr\torului vamal Mirela Donisan, la data de 15 februarie 2009, pentru care prejudiciul adus bugetului de stat a fost în valoare de 12.407 lei [i cantitatea de 1.480 pachete ]ig\ri introduse în ]ar\ de Cornelia Grumeza, la data de 21 martie 2009, cu sprijinul lucr\torului vamal Dan Jalb\ pentru care prejudiciul adus bugetului de stat a fost în valoare de 7.035 lei.
~mpotriva poli]istului de frontier\ Cuzencu, s-a re]inut [i s\v=r[irea infrac]iunii de ini]iere sau constituire ori aderarea sau sprijinirea sub orice form\ a unui grup infrac]ional, în vederea s\vâr[irii de infrac]iuni, constând în aceea c\ anterior lunii decembrie 2008 a constituit, împreun\ cu Grumeza Cornelia, Baciu Mihaiela Mariana, Acasandrei Mirela, Cuzencu Adriana, Olariu Lioara, Adochi]ei Cristian-Marius, Ciobaniuc Stelian-Vasile, Cojocariu Nicolaie [i Coroleuc\ Ernest-Dan un grup infrac]ional organizat în vederea comiterii infrac]iunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice. El este acuzat [i de coordonarea [i sprijinirea activit\]ilor ilicite de introducere în ]ar\ prin Vama Siret, de ]ig\ri achizi]ionate din Ucraina sau de la magazinele Duty Free, evitarea controalelor de pe traseu [i a confisc\rii produselor accizabile, interven]ia pe lâng\ lucr\torii vamali, poli]i[ti de frontier\ din Punctul de Trecere a Frontierei Siret sau de la echipe de control din cadrul IJPF Suceava sau DRAOV Ia[i, activit\]i ce au avut ca rezultat introducerea în ]ar\ de membri grupului infrac]ional a cantit\]ii de 14.624 pachete de ]ig\ri, pentru care s-au sustras de la plata c\tre bugetul de stat a accizelor [i taxelor vamale în cuantum de 83.177 lei. Lui Cuzencu i se imput\ de asemenea folosirea de informa]ii ce nu sunt destinate publicit\]ii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informa]ii, dar [i luare de mit\.

N vame[ii trimi[i `n judecat\ `n lotul Cuzencu

Nicolae Cojocaru, controlor vamal superior a fost trimis `n judecat\ pentru comiterea infrac]iunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice; ini]ierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice form\ a unui grup infrac]ional; luare de mit\.
Ernest Dan Coroleuc\, inspector vamal în cadrul Biroului Vamal Siret, va fi judecat pentru abuz în serviciu contra intereselor publice, ini]ierea sau constituirea unui grup infrac]ional, folosirea în orice mod de informa]ii ce nu sunt destinate publicit\]ii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informa]ii, luare de mit\.
Dan Cozariuc, inspector vamal la Biroul Vamal Siret, a fost trimis `n judecat\ pentru abuz în serviciu contra intereselor publice [i luare de mit\, prev. de art. 254 Cod Penal, rap. la art. 7 alin.1 din Legea 78/2000, constând în aceea c\ pe tura de serviciu din 09 ianuarie 2009 a primit de la înv. Grumeza Cornelia suma de 100 lei, pentru a-[i înc\lca atribu]iile de serviciu [i a-i permite s\ introduc\ în ]ar\ cantitatea de 2.000 pachete de ]ig\ri, f\r\ plata accizelor [i a taxelor vamale [i nu a dispus confiscarea acestora.
Mircea Andronachi, inspector vamal în cadrul Biroului vamal Siret, va fi judecat pentru abuz în serviciu contra intereselor publice [i luare de mit\.
Ioan D\nu] Jalb\, controlor vamal în cadrul Biroului vamal Siret va fi judecat pentru comiterea infrac]iunii de abuz în serviciu.
Lucian Doru Mure[an, controlor vamal în cadrul Biroului vamal Siret a fost trimis `n judecat\ pentru comiterea infrac]iunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice [i folosirea în orice mod de informa]ii ce nu sunt destinate publicit\]ii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informa]ii dar [i pentru ini]ierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice form\ a unui grup infrac]ional.
Mirela Larisa Donisan, inspector vamal în cadrul Biroului vamal Siret, va fi judecat\ pentru comiterea infrac]iunii de abuz în serviciu contra intereselor publice.
Vladislav Mihai Szuchanszki, inspector vamal în cadrul Biroului vamal Siret, va fi judecat pentru abuz în serviciu contra intereselor publice. La fel [i Lucian Daniel Zegrea, [i Laz\r Ungureanu, colegi ai celor mai `nainte enumera]i.

N poli]i[ti de frontier\ trimi[i `n judecat\

Nu numai vame[ii au fost al\turi de Cuzencu `n contrabanda cu ]ig\ri ci [i colegi de munc\ ai s\i. Astfel, Sorin Pu[ca[u, agent de poli]ie de frontier\ în cadrul Sectorului Poli]iei de Frontier\ Siret a fost trimis `n judecat\ pentru abuz în serviciu contra intereselor publice, pentru folosirea publicit\]ii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la informa]ii secrete.
Vasile Iulian Scripcaru, agent de poli]ie de frontier\ în cadrul SPF Siret va fi judecat pentru comiterea infrac]iunilor de folosire în orice mod de informa]ii ce nu sunt destinate publicit\]ii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informa]ii [i abuz în serviciu contra intereselor publice.
Sorin Constantin Ungureanu, agent de poli]ie de frontier\ în cadrul SPF Siret, va fi judecat pentru comiterea infrac]iunii de folosire în orice mod de informa]ii ce nu sunt destinate publicit\]ii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informa]ii.
Adrian Sorin Bor[, agent de poli]ie de frontier\ în cadrul PPF Siret, va fi judecat pentru complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice [i luare de mit\.
Liviu Volosciuc, comisar [ef [i ofi]er de poli]ie judiciar\, în cadrul Sectorului Poli]iei de Frontier\ Siret va fi judecat pentru comiterea infrac]iunii de folosire în orice mod de informa]ii ce nu sunt destinate publicit\]ii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informa]ii [i luare de mit\.

N complicii civili ai vame[ilor [i poli]i[tilor de frontier\

~n acela[i dosar au fost trimi[i `n judecat\ Cornelia Grumeza, pentru complicitate la abuz `n seviciu, Mihaela Mariana Baciu, pentru aceea[i fapt\, precum [i Mirela Acasandrei, Adriana Cuzencu, Lioara Olariu, Angela B\ncescu, Cristian Marius Adochi]ei [i Stelian Vasile Ciobaniuc.
Ace[tia introduceau ]ig\ri de contraband\ `n ]ar\, iar dup\ intrarea `n Rom=nia, Petru Octavian Cuzencu sau unii lucr\tori vamali, anun]au dinainte pozi]ia unor echipe de control [i se evita astfel confiscarea ]ig\rilor introduse ilegal de membrii grupului în Rom=nia. S-a intervenit la un moment dat chiar [i la echipe de control în favoarea membrilor grupului, indicându-le acestora din urm\ variante de ac]iune în cazul intercept\rii unor transporturi de ]ig\ri de echipaje apar]inând unor institu]ii cu atribu]ii de control. (Neculai RO{CA)

1 Comentariu pe acest subiect. Spune-ti parerea!

  1. Ursache marian 01/03/2012 la ora 10:15 -

    Nu se mai poate spune nimic!! Al de sus a facut dreptate! Vezi oierule cum se intoarce roata?! Rau voit ai facut… Asta ai primit banditule!!! La tine e traditie sa faci rau!!! As vrea sa iti vad mutra !! Nu ma bucur de ce ai primit!!! Dar o meritai doar tu .. Nemernicule!!! Pacat ca si sotia ta,trage dupa tine!!:(