Te afli in categoria ‘Timp Liber’

Lipsa omului Marin Mincu o resimt nu numai cei apropia]i, ci, am avut bucuria s\ o constat, foarte mul]i scriitori, mai tineri sau mai maturi, care au v\zut în el o con[tiin]\ critic\ [i o verticalitate incomod\, care f\cea bine vie]ii noastre literare. P`n\ acum c`]iva ani m\ credeam nemuritor. Pe mine...

Alegerea pre[edintelui ]\rii reprezint\, în continuare, „cheia” încheierii acestei prelungite crize politice. Neav`nd împreun\ dec`t 59 de mandate (din necesarul de 61), partidele democratice vehiculeaz\ dou\ scenarii: modificarea articolului 78 din Constitu]ie [i alegerea pre[edintelui prin votul unui num\r mai mic de electori sau c`[tigarea a dou\ voturi „de...

Cei noua indivizi acuzati de contrabanda cu tigari, ieri, la Curtea de Apel Suceava N patru din cei nou\ inculpa]i b\nui]i de complicitate la contraband\ [i constituire de grup infrac]ional organizat au r\mas `n arest n [edin]a a suferit dou\ `ntreruperi cauzate de introducerea a noi probe la dosarul `n cauz\ n inculpa]ii au uzat de dreptul la t\cere, l\s=nd avoca]ii s\...

Guvernul şi coaliţia care-l susţine merg până în pânzele albe cu asumarea răspunderii pentru Legea Educaţiei şi, sub presiunea timpului, vor patenta acest procedeu şi pentru alte legi esenţiale, lăsând opoziţiei doar alternativele ingrate ale neputinţei sau anemierii în moţiuni de cenzură. Pentru a se oţeli în încăpăţânare, a dat fuga la Curtea...

N scurt\ preumblare istoric\ de la I.L. Caragiale la Victor Ponta Pîn\ în a doua jum\tate a secolului XIX, educa]ia fiilor de boieri se f\cea în cas\, în special cu guvernante str\ine. Scopul era în primul rînd ca odraslele s\ înve]e o limb\ str\in\. Unele dintre guvernante cuno[teau vag limba român\ sau deloc. Minulescu spune în Corigent la limba român\, un...

N Cine o va c`nta cel mai bine? Congresul PSD s-a vrut o demonstra]ie de for]\. “S`ntem mul]i, uni]i [i puternici. {i vrem s\ guvern\m” este mesajul cel mai important transmis aleg\torilor [i clasei politice de c\tre pesedi[ti. Varianta preferat\ de PSD pentru a accede la putere const\ `n impunerea unui guvern condus de Victor Ponta, dup\ c\derea Cabinetului Boc, `n...

romfour romfourromfour romfourromfourromfourromfour