Te afli in categoria ‘Timp Liber’

Deoarece era înc\ o „dam\ bine”, vorba lui Caragiale, doamna privi procesul „aplica]iei” pentru un so] apusean cu optimism. Avea convingerea c\ va primi oferte de calitate, gîndind, legitim (nu-i a[a?), c\ imensa civiliza]ie a Occidentului p\trunsese [i în cotloanele obscure ale, e drept,...

Decizia ca ziarul Gândul să apară exclusiv online îl afectează emoţional pe jurnalistul Cristian Tudor Popescu, unul dintre fondatorii publicaţiei. Editorialistul a spus pentru REALITATEA.NET că decizia luată de conducerea ziarului reprezintă pentru sine un eveniment trist, “o îngropăciune”, dar că nu este surprins de această măsură, având...

C`nd modelele de urmat se g\sesc greu, iar oamenii nu se respect\ pe ei `n[i[i, dar\mite unii pe al]ii, imaginea ]\rii devine difuz\. Mai devreme sau mai t`rziu, o discu]ie la nivel na]ional pe subiectul “cine ne conduce” va trebui s\ `nceap\. Nu exist\ alt\ solu]ie, dup\ cum nu ne putem fofila, pentru c\ `n joc este viitorul celor care vor veni dup\ noi. S`nt...

La jum\tatea secolului al XX-lea, omul a reu[it performan]a de a crea mijloacele necesare distrugerii sale [i a planetei. Cî]i ani se vor mai ab]ine oamenii politici [i profesioni[tii haosului? La mai bine de un deceniu de la sfîr[itul secolului al XX-lea, cred c\ avem distan]area necesar\ pentru a încerca o analiz\ a principalelor tendin]e [i fracturi, evenimente [i...

Din punct de vedere legal, nu avem mai multe zile libere decît alte popoare, dar nu rat\m nici o ocazie de a transforma o zi de lucru într-una festiv\. Martie. Afar\ era un frig de-]i venea s\-]i ]ii congelatorul deschis pentru a se mai înc\lzi ni]el în cas\. Fulgi albi d\n]uiau ferici]i prin v\zduhul paralizat de bucuria venirii acestor vestitori ai prim\verii. Trec\tori...

Dar femeia e, în realitate, numai minciun\ [i frivolitate. Î[i acoper\ pleoapele cu albastru. Î[i d\ cu parfum de narcis\ pe la urechi. Î[i lunge[te genele. Î[i smulge p\rul din nas. Dar e scandalos... E 8 martie [i trebuie s\ ne plec\m în fa]a Evelor. S\ le giugiulim. Dar nu cumva întreaga s\rb\toare a Femeii e o minciun\, un prilej de a p\c\tui [i mai tare?...

loading...
romfour romfourromfour romfourromfourromfourromfour