Te afli in categoria ‘Timp Liber’

Nu pretinde c\ d\ verdicte imbatabile, nu ]ine, ca al]ii, s\ stabileasc\ ierarhii indiscutabile (poate cel mult top-uri), nu intr\ `n competi]ii cu al]i critici (cel mult cu sine), `n fine, nici nu `[i impune un ritm care s\-i tr\deze temperamentul [i nu se `njug\ la proiecte care nu `i fac pl\cere. La `nceputul...

Am descoperit ceva: Ziua Na]ional\ este mult mai emo]ionant\ tr\it\ în alt\ ]ar\! * Întîmplarea a f\cut s\ fiu, pe 1, la Budapesta [i s\ am în camer\ un televizor care prindea TVR Interna]ional. Am privit atent, chiar cu pl\cere, parada militar\ de la Arcul de Triumf [i am ascultat cîteva zeci de mesaje tv ale rom=nilor risipi]i pe glob: am sim]it c\, m\car de 1 Decembrie,...

Din cursa `narm\rilor cu promisiuni, USL va ie[i dac\ nu `nvins, atunci sigur epuizat. USL scade, dar r\m`ne `n continuare peste 50% plus unu, PP-DD cre[te u[urel, `n vreme ce PDL sta]ioneaz\. Cam a[a ar putea fi sintetizate rezultatele ultimelor sondaje de opinie. Momentan, nu conteaz\ votul exprimat `n fiecare regiune `n parte, ci doar tendin]ele care se `nregistreaz\...

Marile cluburi europene doresc doar competi]ii `nchise, indemniza]ii [i desp\gubiri de la federa]ii pentru utilizarea juc\torilor, tinz`nd s\ `nlocuiasc\ meciurile inter]\ri cu turnee demonstrative, care aduc sume uria[e `n conturi. Au trecut aproape dou\ decenii de c`nd o societate comercial\ din Italia (“Media Partner”) inten]iona s\ organizeze [i finan]eze o Superlig\...

Des\vîr[irea cerut\ în rug\mintea arhiereilor se refer\ doar la om. Omul trebuie s\ se lepede de Satan\ [i s\ devin\ des\vîr[it. Atunci chiar va crede în Tat\l Nostru. Nu va rosti zilnic o rug\minte prin care îl minte [i pe Dumnezeu. Duminic\ era o diminea]\ splendid\, neobi[nuit\ întîmplare la un sfîr[it de noiembrie. Clopotele Sfintei Mitropolii sunau în\bu[it,...

Sorin Apostu, primarul principalului fief PDL din Ardeal [i omul de `ncredere al premierului Emil Boc, este arestat pentru corup]ie. Democrat-liberalii negociaz\ cu UDMR o lege electoral\ considerat\ sfid\toare nu doar de opozi]ie, ci [i la Palatul Cotroceni. Primarul Bra[ovului, George Scripcaru, vicepre[edinte la nivel na]ional al PDL, este cercetat de procurori pentru...

loading...
romfour romfourromfour romfourromfourromfourromfour