Te afli in categoria ‘Timp Liber’

Crin Antonescu pare s\ vrea altceva de la politic\. Dar liberalii? Se spune c\ a prezenta opiniei publice, `nainte de vreme, componen]a Guvernului dorit de un partid oarecare `n fruntea ]\rii e un gest hazardat. At`t presa, c`t [i adversarii politici cap\t\ suficient timp pentru a descoperi punctele slabe...

Din fericire, putem evita filmele care încearc\ s\ ne ispiteasc\, lucr`nd doar la sentiment. De[i pe coloana sonor\ a Mar Nero apare inclusiv hitul „Noi s`ntem rom=ni“, mi-am sim]it sentimentul na]ional strict manipulat în aceast\ co-produc]ie despre „un subiect actual“. Proasp\t distribuit la noi, Mar Nero („Marea Neagr\“, Italia-Rom=nia, 2008,...

Parafrazînd poetul, putem spune „te uita cum plou\-n septembre/cite[te [i da mai departe!”… ¤ Cite[te rubrica mea, fire[te! Ca nu gîndesc & scriu pentru posteritate. ¤ Dar ca sa nu mai plîngem c\-i criz\, va ofer o supapa spre consolare: la americani d\dut\ra faliment 125 de b\nci, ]a]o!, [i devenira calici 4 milioane de b\[tino[i. ¤ {i ei nu strig\,...

Poetul Oskar Pastior Se pune înca o data întrebarea de ce nici m\car aceia care au fost for]a]i (direct sau indirect) sa semneze angajamente de colaborare cu Securitatea nu s-au dest\inuit dupa c\derea regimului ceau[ist [i a comunismului?!? În ce ma prive[te, cred ca Pastior a dat ni[te r\spunsuri la aceasta întrebare chiar în [i prin opera sa poetica [i poetologica...

Un clasament al competitivit\]ii la nivel interna]ional ilustreaz\ performan]ele modeste ale economiei române[ti. Facem mereu apel la compara]ii în existen]a cotidian\, astfel c\ insisten]a cu care recurgem la ele în analiza politic\ este justificat\ sau m\car scuzabil\. Societatea noastr\ traverseaz\ vremuri noi, vremuri dificile, pentru care cei mai mul]i dintre noi...

Incredibil ([i devansînd în chip exponen]ial imagina]ia lui Caragiale), plagiatorului i s-a decernat de curînd [i „Ordinul republicii”. Ho]i de prin toate bibliotecile, lua]i aminte! Mai întîi, un mic test vizînd spiritul de observa]ie, capacitatea de a detecta coinciden]ele [i similitudinile (mai ales pe cele crase). R\bdare, deci, [i o atitudine pe m\sur\:...