Te afli in categoria ‘Timp Liber’

Guvernul şi coaliţia care-l susţine merg până în pânzele albe cu asumarea răspunderii pentru Legea Educaţiei şi, sub presiunea timpului, vor patenta acest procedeu şi pentru alte legi esenţiale, lăsând opoziţiei doar alternativele ingrate ale neputinţei sau anemierii în moţiuni de cenzură. Pentru...

N scurt\ preumblare istoric\ de la I.L. Caragiale la Victor Ponta Pîn\ în a doua jum\tate a secolului XIX, educa]ia fiilor de boieri se f\cea în cas\, în special cu guvernante str\ine. Scopul era în primul rînd ca odraslele s\ înve]e o limb\ str\in\. Unele dintre guvernante cuno[teau vag limba român\ sau deloc. Minulescu spune în Corigent la limba român\, un...

N Cine o va c`nta cel mai bine? Congresul PSD s-a vrut o demonstra]ie de for]\. “S`ntem mul]i, uni]i [i puternici. {i vrem s\ guvern\m” este mesajul cel mai important transmis aleg\torilor [i clasei politice de c\tre pesedi[ti. Varianta preferat\ de PSD pentru a accede la putere const\ `n impunerea unui guvern condus de Victor Ponta, dup\ c\derea Cabinetului Boc, `n...

Pe vremuri, aproape orice produs era inscrip]ionat a[a. Acum, expresia include [i lucruri mai pu]in bune. ~nainte de 1990, pe orice pachet cu grisine scria c\ românii le f\cuser\, nu erau importate cine [tie de unde. P`n\ [i borc\nelul cu iaurt, pe care se b\tea lumea la cozi cu noaptea-n cap, avea pe capacul de staniol numele ]\rii de origine imprimat cu majuscule. Mai...

A moraliza capitalismul se poate dovedi dificil, dac\ nu imposibil, pentru c\ el este imoral prin defini]ie, cît\ vreme se pune în serviciul unei minorit\]i care domin\ [i din punct de vedere politic, [i social, [i economic, în timp ce majoritatea popula]iei este instrumentalizat\ [i lipsit\ de autonomie. În plin\ criz\ economic\, se discut\ intens despre „moralizarea...

Descop\r – prin noua apari]ie de la Polirom, Ambasadorul invizibil (2010) – un roman monumental, cu extraordinare incursiuni în istoria mondial\, de dat\ recent\ ori îndep\rtat\. Nichita Danilov are o perspectiv\ dantesc\ asupra diacroniei, mitologizînd durata, sco]înd evenimentele din matca lor concret\ (nespectaculoas\) [i proiectîndu-le în fic]ional...