Te afli in categoria ‘Timp Liber’

Decizia, total nedreapt\, arat\ c\ o serie restr`ns\ de subiec]i din r`ndul unei societ\]i poate s\-[i creeze un mediu separat de restul structurii [i s\ `[i extrag\ avantaje, rente, de pe urma `ntregului ansamblu. O bun\ parte din situa]ia critic\ prin care trecem `n prezent, at`t la nivel social dar mai...

S-a `nt`mplat `n 9 august, 2010. Era ora trei diminea]a, iar eu m\ aflam, rupt de oboseal\, `ntr-o camer\ de hotel la Roma, `ncerc`nd s\ sting lumina pentru a m\ culca. Am c\utat [i-am tot c\utat f\r\ succes `ntrerup\torul, p`n\ `and brusc am descoperit chiar l`ng\ perna mea un buton mic [i alb pe care am apasat imediat. Clic! … `ns\ lumina continu\ s\ ard\. ~ntrerupatoarele...

* Azi e vineri; logic, poim`ine va fi duminic\. Duminic\, 15 august, Sf`nta Maria. ~n contextul continuit\]ii rom=nilor pe aceste meleaguri, trebuie amintit\ vorba aia, b\tr`neasc\, “Dup\ Sf`nta M\rie faci `n ea, de p\l\rie!”. Adic\, `n anumite zone geografice ale patriei, dup\ Sf`nta Maria, dup\ 15 august, vremea se schimb\, se r\ce[te, a[adar rom=nul ar trebui...

* Soarele arde. Radia]iile ard. Tsunami-ul solar arde. Apa m\rii e plin\ de mizerii [i de turi[ti. A mai r\mas aproape o lun\ de var\: ce facem? Unde mergem, pentru a `mbina utilul cu pl\cutul [i veselia cu s\n\tatea? P\i, ne uit\m la brandul de ]ar\ [i vedem pe el o frunz\ verde [i o ap\ curg\toare, deci… Nu, nu la rudele dumneavoastr\ din zonele inundate ne g`ndeam...

Traian B\sescu a jucat la cacealma, anali[tii s-au ambalat [i au pierdut partida… “Televiziunile fac deservicii turismului României. Dau [tiri, de cîteva zile, cu pe[tii otr\vitori. Doar c\ \[tia nu stau doar în Vam\, au mers [i în Bulgaria. B\nuiesc c\ firme de turism din Bulgaria pl\tesc televiziunile din România s\ spun\ c\ sînt aici pe[ti otr\vitori....

Cînd vezi atîta revrsare de ur nu po]i s nu te întrebi de ce aceast femeie deranjeaz. Cuvîntul de ordine pare a fi: ascensiunea Elenei Udrea trebuie oprit, cu orice pre] [i prin orice mijloace. M-am amuzat, ca toat lumea, cînd Robert Turcescu a „înfundat-o” pe Elena Udrea cu „pre[edintele Norvegiei”. Elena Udrea era atunci o necunoscut, dar, dincolo de...

romfour romfourromfour romfourromfourromfourromfour