Te afli in categoria ‘Timp Liber’

A moraliza capitalismul se poate dovedi dificil, dac\ nu imposibil, pentru c\ el este imoral prin defini]ie, cît\ vreme se pune în serviciul unei minorit\]i care domin\ [i din punct de vedere politic, [i social, [i economic, în timp ce majoritatea popula]iei este instrumentalizat\ [i lipsit\ de autonomie. În...

Descop\r – prin noua apari]ie de la Polirom, Ambasadorul invizibil (2010) – un roman monumental, cu extraordinare incursiuni în istoria mondial\, de dat\ recent\ ori îndep\rtat\. Nichita Danilov are o perspectiv\ dantesc\ asupra diacroniei, mitologizînd durata, sco]înd evenimentele din matca lor concret\ (nespectaculoas\) [i proiectîndu-le în fic]ional...

Crin Antonescu pare s\ vrea altceva de la politic\. Dar liberalii? Se spune c\ a prezenta opiniei publice, `nainte de vreme, componen]a Guvernului dorit de un partid oarecare `n fruntea ]\rii e un gest hazardat. At`t presa, c`t [i adversarii politici cap\t\ suficient timp pentru a descoperi punctele slabe ale mini[trilor virtuali. Iar dac\ totu[i nu exist\ a[a ceva,...

Din fericire, putem evita filmele care încearc\ s\ ne ispiteasc\, lucr`nd doar la sentiment. De[i pe coloana sonor\ a Mar Nero apare inclusiv hitul „Noi s`ntem rom=ni“, mi-am sim]it sentimentul na]ional strict manipulat în aceast\ co-produc]ie despre „un subiect actual“. Proasp\t distribuit la noi, Mar Nero („Marea Neagr\“, Italia-Rom=nia, 2008,...

Parafrazînd poetul, putem spune „te uita cum plou\-n septembre/cite[te [i da mai departe!”… ¤ Cite[te rubrica mea, fire[te! Ca nu gîndesc & scriu pentru posteritate. ¤ Dar ca sa nu mai plîngem c\-i criz\, va ofer o supapa spre consolare: la americani d\dut\ra faliment 125 de b\nci, ]a]o!, [i devenira calici 4 milioane de b\[tino[i. ¤ {i ei nu strig\,...

Poetul Oskar Pastior Se pune înca o data întrebarea de ce nici m\car aceia care au fost for]a]i (direct sau indirect) sa semneze angajamente de colaborare cu Securitatea nu s-au dest\inuit dupa c\derea regimului ceau[ist [i a comunismului?!? În ce ma prive[te, cred ca Pastior a dat ni[te r\spunsuri la aceasta întrebare chiar în [i prin opera sa poetica [i poetologica...