Te afli in categoria ‘Timp Liber’

Al\turi de Yemen, Somalia reprezint\ un teren fertil de recrutare [i antrenament pentru terorismul islamic. În acest moment, mai mult decît oricînd în ultimii ani, ar fi posibil un demers politico-militar care s\ schimbe fundamental raporturile de for]e de pe teren [i în acela[i timp s\ reprezinte o...

Un subiect abandonat sau doar am`nat? Seniorul Corneliu Coposu nu-[i ascundea sentimentele monarhiste. Dimpotriv\, ]\r\nistul f\cuse din aceast\ preferin]\ un blazon de glorie trecut\ [i viitoare. Monarhia era prima institu]ie chemat\ s\ salveze Rom=nia dup\ 45 de ani de comunism. Prea pu]ini i-au dat aten]ie, `n vreme ce majoritatea l-au `njurat muncitore[te. Un alt monarhist...

Motivul esen]ial pentru care, pe lîng\ anvergura de preot, teolog [i filosof social, Ioan Paul II a fost un mare om politic ]ine de faptul c\ esen]a mesajului s\u a r\mas în permanen]\ aceea[i, cuprinzînd idei articulate logic, din care decurgea o ac]iune întemeiat\ moral. Beatificarea lui Ioan Paul II este un eveniment a c\rui semnifica]ie nu poate fi limitat\ la...

Pe scurt, gestul lui Ioan Es. Pop trebuie salutat [i primit cu tot respectul. În acest fel, poetul Ioan Es. Pop se desparte de Marton, tîn\rul de 20 de ani, [antajat de un maior mizerabil, care e adev\ratul vinovat. E p\cat ca acesta sa r\mîna protejat de anonimat. Nu din r\zbunare, ci de dragul unui adev\r care, odata etalat public, trebuie reconstituit în întregime. Scriam,...

În schimbul garan]iilor de securitate americane, alia]ii mai mici sus]in sau particip\ simbolic la o for]\ nord-atlantic\ de pompieri ce-[i alege chiar ea incendiile pe care ar urma s\ le sting\. Implicarea Alian]ei Nord-Atlantice în criza libian\ era previzibil\, în condi]iile în care primele lovituri împotriva regimului Kadhafi, întreprinse sub umbrela unei coali]ii...

V\ [ocheaz\ s\-l auzi]i pe Becali citînd din Cioran? De ce? Cli[eul absolut despre fotbal poate c\ este acela cum c\-i sportul rege – cel pu]in pe la noi. C\ acest cli[eu are acoperire, noi microbi[tii o vedem pe posturile tv de sport [i la orice [tiri din sport (în presa scris\ [i nescris\), nemaivorbind de presa sportiv\ în sine: tot ce mi[c\-n materie de fotbal...