Te afli in categoria ‘Timp Liber’

N O societate definit\ prin valori [i principii comunitare creeaz\ premisele respectului pentru legi [i nevoia de progres. Dimpotriv\, o societate incapabil\ s\ elaboreze norme de valorizare produce pattern-uri regresive, scheme mintale simpliste [i idealuri de sine tribale. Scriam în tableta de s\pt\m`na...

* Toamna se num\r\ bobocii. O scuz\ pentru cei care trag chiulul: zic c\ num\r\ bobocii, c\ tocmai au num\rat o serie, iar acum a[teapt\ `nc\ o tur\ de boboci. ~n restul anului nu se num\r\ bobocii, ci se t`r`ie cornierul prin sec]ie. Nu to]i rom=nii num\r\: exist\ [i dintre cei care str`ng recolta, de pe unde a c\zut ea. Ne afl\m acum pe c`mp; e o zi mohor`t\, rece, bate...

Nu este vorba numai de înjur\tura pe Internet, ci de exersarea urii în general. Înjur\tura brut\ nu este decît extrema de jos, la limita fiziologicului, ca s\ zicem a[a. Dar spectrul violen]ei [i urii este mult mai larg. În martie anul acesta, Andrei Ple[u a publicat un articol memorabil despre forumurile pe Internet. Pornind de la Forumul sau Agora antice, locuri...

Vechii mili]ieni te ridicau f\r\ motiv (chiar dac\ st\teai lini[tit pitit în tuf\), noii poli]i[ti te p`ndesc [i sar ca iepurii, de unde nici nu te g`nde[ti [i vin victorio[i cu sanc]iunea. C\ doar au un plan de îndeplinit. M\ [i întreb: cum e mai r\u? Am avut de a face, la via]a mea, de c`teva ori cu proverbiala inteligen]\ [i cu celebra corectitudine care definesc...

Una din ele: cazul Chitic. Plimbat pe la toate tembeliziunile. ¤ În primul rînd, nu e nici un martor. În al doilea, nu cred c\ B\sescu îl pocnea, cînd avea în jur oameni califica]i pentru asta. În al treilea rînd, cred c\ acest Chitic (l-am cunoscut pe taic\-s\u) vroia o ]îr\ de publicitate, care unui avocat îi poate aduce clien]i. ¤ În ultimul rînd, cînd...

V-a]i imaginat vreodata ca poate exista o telenovela pe un scenariu demn de Caragiale? Ei bine, vorba poetului, putem exclama cu neascunsa bucurie: este! E vorba de o opera colectiv\, cu mai mul]i autori a[adar, contribu]ia cea mai consistenta împ\r]indu-se între „Cotidianul.ro”, „Realitatea TV”, „Antena 3” [i un mare artist necunoscut pîna alalt\ieri, dl....

romfour romfourromfour romfourromfourromfourromfour