Te afli in categoria ‘Timp Liber’

Cre[terea puternic\ a Turciei `n ultimii ani pune România `n umbr\. Turcia a fost prima ]ar\ spre care s-au `ndreptat românii dup\ deschiderea grani]elor, `n c\utare de lucru. Asta s-a `nt`mplat `nc\ din 1990, c`nd comer]ul cu blugi [i gum\ era la cote `nalte. ~ntre timp, nego]ul cu aur [i turismul au prevalat....

Nimeni nu pare s\ mai aib\ r\gazul explica]iilor. Abrevierile, încifr\rile, acronimele de tot felul, iconografia minimalist\ [i sugestia imagistic\ au invadat intervalul postmodernit\]ii, n\ucindu-ne. Dac\ nu î]i p\strezi aten]ia, în permanen]\, la cote maxime de activitate, ri[ti s\ fii dep\[it de istorie, intri în zona gri a ambiguit\]ii. A[teptam pe cineva, în...

Prin cîteva mi[c\ri strategice, PDL revine puternic în joc. Dac\ reu[e[te impunerea votului uninominal pur la legislative, a[a cum a f\cut la prim\rii, [i comasarea alegerilor, rezultatele USL vor fi departe de ceea ce anticipeaz\ sondajele.   Nu înt`mpl\tor, la numai o zi dup\ aflarea rezultatului alegerilor par]iale din Neam] [i Maramure[, PDL discuta în Guvern...

Cercet\rile psihosociologice au dovedit c\ nu consensul duce la schimbare si inova]ie, ci disputa, confruntarea, conflictul socio-cognitiv dintre op]iuni. Disensiunile, diversificarea opiniilor, încurajeaz\ comunicarea [i reliefarea ideilor, iar procesul poate conduce la schimbarea judec\]ilor. Aici e cheia progresului. Atunci c`nd oamenii consimt s\ se asocieze, s\...

Cine iese `n spa]iul public ascuns `n spatele cagulei nu poate fi recunoscut drept actor politic `ntr-o societate democratic\. Indiferent ce lozinci scandeaz\, nu poate pretinde s\ fie ascultat. Valul de violen]e de strad\ din Marea Britanie a ridicat o serie `ntreag\ de `ntreb\ri dificile referitoare la cauzele ad`nci ale acestei r\bufniri violente. S-au f\cut deja paralele...

Acest sistem priveaz\ Rom=nia de competen]e, dar, ce este [i  mai grav, se creeaz\ un sistem nociv de propulsare a nulit\]ilor la nivelurile decizionale vitale pentru poporul rom=n. Rom=nia este victima trocului cu posturi înalte, posturi de decizie. Criteriile de numire sînt, aproape f\r\ excep]ie, cele bazate de influen]area decidentului. Nulit\]i absolute ob]in...