Te afli in categoria ‘Timp Liber’

* A-nceput de ieri s\ strige C`te-un angajat la stat. Norii s-au cam adunat {i, `nc\ de diminea]\, A plouat. Nu prea-i lume, dar e bine. Peste t`rg e numai fum. V`ntu e liber acum. Se aude fo[g\ial\ De pe drum. S`nt grevi[ti cu vuvuzele; Spre pia]\ ei vin, ]ip`nd. Se `mping reciproc, pe r`nd, {i, la fel ca...

Credincioşii ortodocşi şi catolici prăznuiesc miercuri Naşterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică, aşa cum este numită în popor, prima mare sărbătoare din cursul anului bisericesc, care a început la 1 septembrie. Sfânta Scriptură nu relatează acest eveniment, dar scrierile apocrife oferă foarte multe amănunte despre originea şi copilăria Fecioarei...

Nu [tiu cît\ lume a aflat de existen]a în România a mai multor academii, pe lîng\ venerabila Academie Român\. Printre aceste academii cu certificate în regul\ o pozi]ie proeminent\ ocup\ Academia Oamenilor de {tiin]\ din România. Înfiin]at\ în 1996, ea are statut, sec]ii, organisme de conducere, editur\ – ce mai, tot tacîmul. Partea dubioas\ a chestiunii...

N O societate definit\ prin valori [i principii comunitare creeaz\ premisele respectului pentru legi [i nevoia de progres. Dimpotriv\, o societate incapabil\ s\ elaboreze norme de valorizare produce pattern-uri regresive, scheme mintale simpliste [i idealuri de sine tribale. Scriam în tableta de s\pt\m`na trecut\ despre g`ndirea complex\ vs. simplismul cognitiv ca filosofii...

* Toamna se num\r\ bobocii. O scuz\ pentru cei care trag chiulul: zic c\ num\r\ bobocii, c\ tocmai au num\rat o serie, iar acum a[teapt\ `nc\ o tur\ de boboci. ~n restul anului nu se num\r\ bobocii, ci se t`r`ie cornierul prin sec]ie. Nu to]i rom=nii num\r\: exist\ [i dintre cei care str`ng recolta, de pe unde a c\zut ea. Ne afl\m acum pe c`mp; e o zi mohor`t\, rece, bate...

Nu este vorba numai de înjur\tura pe Internet, ci de exersarea urii în general. Înjur\tura brut\ nu este decît extrema de jos, la limita fiziologicului, ca s\ zicem a[a. Dar spectrul violen]ei [i urii este mult mai larg. În martie anul acesta, Andrei Ple[u a publicat un articol memorabil despre forumurile pe Internet. Pornind de la Forumul sau Agora antice, locuri...

romfour romfourromfour romfourromfourromfourromfour