Te afli in categoria ‘Timp Liber’

Din cursa `narm\rilor cu promisiuni, USL va ie[i dac\ nu `nvins, atunci sigur epuizat. USL scade, dar r\m`ne `n continuare peste 50% plus unu, PP-DD cre[te u[urel, `n vreme ce PDL sta]ioneaz\. Cam a[a ar putea fi sintetizate rezultatele ultimelor sondaje de opinie. Momentan, nu conteaz\ votul exprimat `n...

Marile cluburi europene doresc doar competi]ii `nchise, indemniza]ii [i desp\gubiri de la federa]ii pentru utilizarea juc\torilor, tinz`nd s\ `nlocuiasc\ meciurile inter]\ri cu turnee demonstrative, care aduc sume uria[e `n conturi. Au trecut aproape dou\ decenii de c`nd o societate comercial\ din Italia (“Media Partner”) inten]iona s\ organizeze [i finan]eze o Superlig\...

Des\vîr[irea cerut\ în rug\mintea arhiereilor se refer\ doar la om. Omul trebuie s\ se lepede de Satan\ [i s\ devin\ des\vîr[it. Atunci chiar va crede în Tat\l Nostru. Nu va rosti zilnic o rug\minte prin care îl minte [i pe Dumnezeu. Duminic\ era o diminea]\ splendid\, neobi[nuit\ întîmplare la un sfîr[it de noiembrie. Clopotele Sfintei Mitropolii sunau în\bu[it,...

Sorin Apostu, primarul principalului fief PDL din Ardeal [i omul de `ncredere al premierului Emil Boc, este arestat pentru corup]ie. Democrat-liberalii negociaz\ cu UDMR o lege electoral\ considerat\ sfid\toare nu doar de opozi]ie, ci [i la Palatul Cotroceni. Primarul Bra[ovului, George Scripcaru, vicepre[edinte la nivel na]ional al PDL, este cercetat de procurori pentru...

În sf`r[it, lucrurile merg`nd prost în UE, Rusia a reu[it s\ conving\ deocamdat\ doar dou\ foste republici unionale s\ alc\tuiasc\ împreun\ o Uniune Economic\. Aceasta se va numi chiar Uniunea Eurasiatic\, pentru c\ include Belarusul, Rusia [i Kazahstanul. Din punct de vedere geografic, Europa [i Asia au fost unite dintotdeauna; de altminteri, geografii [i geologii...

C\inarea egoist\ este virulent\ [i intolerant\ cu pornirile altora. Nu exist\ decît un singur model legitim de v\ic\real\, cel al egoistului, restul e curat\ pref\c\torie. Orice bun rom=n [tie s\ se v\ic\reasc\. Unii au devenit atît de pricepu]i în a se jelui încît doar simpla lor prezen]\ în lume inspir\ o nesfîr[it\ mil\. Al]ii, mai practici, au transformat v\it\tura...