Te afli in categoria ‘Timp Liber’

* Habar n-avem ce leg\tur\ e `ntre oamenii muncii care, anual, s\rb\toresc 1 Mai muncitoresc cu mici, c=rna]i [i bere, la iarb\ verde, [i yoghinii din MISA, care tot pe la `nceputul lunii au s\rb\torit [i ei, la iarb\ verde, f\c`nd spirale la Herculane. Prezen]a lor reprezint\ pentru localnici o important\...

* R`de, iar\[i, prim\vara, peste c`mpuri, peste plai. Veselia umple ]ara, c-a venit `nt`i de mai. Muncitorii au ie[it, `ntr-un g`nd s-au cherchelit, f\c`nd coad\ la gr\tar, fiindc\, mar]i, un domn primar a dat bere, mici, mu[tar. A dat la o lume-ntreag\, pe el s\ `l realeag\! Rom=nii pe p\turi stau, joac\ table / c\r]i sau beau. R`de, iar\[i, prim\vara, a gr\tar miroase...

 Dl. D\ianu reclam\ `ntoarcerea la ra]iune. Eu cred c\ aceasta a fost mult supraestimat\ `n epoca modern\, zeificat\ chiar [i am avea mai cur`nd nevoie s\ o complet\m cu alte mijloace ale cunoa[terii, pe care le putem `mprumuta de la religie sau de la filosofie, cum au f\cut-o economi[tii de la `nceputuri. „Capitalismul nu poate fi eficient dac\ actorii economici ac]ioneaz\...

Returnarea banilor opri]i din pensii e un lucru bun. {i suficient. Gurile rele ar putea spune c\ banii da]i `napoi `nseamn\ un gest binevoitor fa]\ de cel mai disciplinat [i mai numeros contingent de votan]i. Dar a[a ar fi f\cut orice alt guvern care ar fi venit dup\ cel al PDL, pu]in `nainte de alegeri. Ezitarea fostului premier `n a prelua ideea [i a face acela[i lucru...

Nea Mitic\ umbl\ cu ni[te scule printre m\runtaiele ex-boschetarului. Apoi brusc îi scoate inima. Mi-o arat\, r\sucind-o în mîn\ sub globul electric albicios. Cînd cobor la subsol spre sala de disec]ie, îmi dau seama ce prostie am f\cut l\comindu-m\ la ou\ [i costi]\. O duhoare îngrozitoare de putrefac]ie [i fecale, pe care nici mirosul în]ep\tor de formol, nici...

R\zboaiele, crizele financiare, dictaturile, molimele [i pauperizarea subit\ s`nt, `n general, rezultatele unor asemenea „coinciden]e” – explicate de „speciali[ti” `n mod savant [i erudit, `ntocmai precum viteazul pelerin. La o re-lectur\ de noapte, descop\r `n faimosul roman al lui François Rabelais – Gargantua [i Pantagruel – un episod plin de conota]ii...