Te afli in categoria ‘Timp Liber’

La jum\tatea secolului al XX-lea, omul a reu[it performan]a de a crea mijloacele necesare distrugerii sale [i a planetei. Cî]i ani se vor mai ab]ine oamenii politici [i profesioni[tii haosului? La mai bine de un deceniu de la sfîr[itul secolului al XX-lea, cred c\ avem distan]area necesar\ pentru a încerca...

Din punct de vedere legal, nu avem mai multe zile libere decît alte popoare, dar nu rat\m nici o ocazie de a transforma o zi de lucru într-una festiv\. Martie. Afar\ era un frig de-]i venea s\-]i ]ii congelatorul deschis pentru a se mai înc\lzi ni]el în cas\. Fulgi albi d\n]uiau ferici]i prin v\zduhul paralizat de bucuria venirii acestor vestitori ai prim\verii. Trec\tori...

Dar femeia e, în realitate, numai minciun\ [i frivolitate. Î[i acoper\ pleoapele cu albastru. Î[i d\ cu parfum de narcis\ pe la urechi. Î[i lunge[te genele. Î[i smulge p\rul din nas. Dar e scandalos… E 8 martie [i trebuie s\ ne plec\m în fa]a Evelor. S\ le giugiulim. Dar nu cumva întreaga s\rb\toare a Femeii e o minciun\, un prilej de a p\c\tui [i mai tare?...

Pu[c\ria[ii [i avoca]ii, serei[tii [i interlopii, boschetarii [i primarii, studen]ii [i profesorii, chelnerii [i b\utorii frunta[i, to]i dezbat, argumenteaz\, polemizeaz\, bat cu pumnul în mas\: din Aiud pîn\-n Urzica nu-i mîncare ca p\prica [i proces c-a’ lu’ Monica. Nu mai încap pe forumuri comentariile la articolele ce trateaz\ DRAMA na]ional\. Într-un articol...

În]eleg [i pricep ca unui comentator în direct al unui meci îi poate sc\pa o fraza simpatica în logica-i [chiop\tînd\, precum aceasta: „Nu i-a prea reu[it absolut nimic” (lui Cristiano Ronaldo, în meciul tur Lyon- Real Madrid din optimile Champions League de pe TVR1), dar omul care sta acasa [i traduce un film ce scuze ar avea pentru superficialitatea traducerii,...

Nu a putut? Nu a vrut? Nu a [tiut Mai toate reformele promise de Traian B\sescu au e[uat sau vor e[ua. ~n 2011, institu]iile statului se prezint\ la fel de slabe [i de corupte ca `n urm\ cu [apte ani, ba chiar, `n unele cazuri, mai r\u dec`t atunci. Paradoxal, dar cu c`t credibilitatea [i eficien]a Parlamentului [i Guvernului au sc\zut, cu at`t puterea clasei politice...

romfour romfourromfour romfourromfourromfourromfour