Te afli in categoria ‘Timp Liber’

În viitorul apropiat, pentru limba român\ va exista, în format electronic, un prim dic]ionar amplu [i de încredere, a c\rui prezen]\ printre noi va contribui la o mai bun\ în]elegere a rostului limbii române în lume. Pentru lucr\torii cu internetul a devenit o banalitate s\ aib\ la îndemîn\ un...

Se dedica poetului Dan Giosu N-am s\ în]eleg niciodat\ de ce se zice lansare de carte, a[a ca la navele cosmice. Sau ca la focoasele nucleare. Sau ca la focoasele noastre mondene: Gabriela Vrînceanu-Firea lanseaz\ un volum… Ori: Mihaela R\dulescu lanseaz\ cartea… Gabriela Zeca-Buzura lanseaz\ romanul… [i alte gra]ioase, infatigabile, halogenice doamne...

Ce va visa B\sescu `n noiembrie 2012? Totul porne[te de la o ghicitoare: va ob]ine PSD, la alegerile parlamentare de peste doi ani, un scor de 50% plus ceva? Dac\ da, atunci pesedi[tii pot dormi lini[ti]i, Victor Ponta are voie s\ se compromit\ `n continuare, iar Ion Iliescu ne poate `mp\rt\[i [i `n viitorii 20 de ani din continen]a sa ancestral\. Toat\ lumea debordeaz\...

Lipsa omului Marin Mincu o resimt nu numai cei apropia]i, ci, am avut bucuria s\ o constat, foarte mul]i scriitori, mai tineri sau mai maturi, care au v\zut în el o con[tiin]\ critic\ [i o verticalitate incomod\, care f\cea bine vie]ii noastre literare. P`n\ acum c`]iva ani m\ credeam nemuritor. Pe mine [i pe cei apropia]i. Moartea p\rea o tem\ literar\, o abstrac]iune...

Alegerea pre[edintelui ]\rii reprezint\, în continuare, „cheia” încheierii acestei prelungite crize politice. Neav`nd împreun\ dec`t 59 de mandate (din necesarul de 61), partidele democratice vehiculeaz\ dou\ scenarii: modificarea articolului 78 din Constitu]ie [i alegerea pre[edintelui prin votul unui num\r mai mic de electori sau c`[tigarea a dou\ voturi „de...

Cei noua indivizi acuzati de contrabanda cu tigari, ieri, la Curtea de Apel Suceava N patru din cei nou\ inculpa]i b\nui]i de complicitate la contraband\ [i constituire de grup infrac]ional organizat au r\mas `n arest n [edin]a a suferit dou\ `ntreruperi cauzate de introducerea a noi probe la dosarul `n cauz\ n inculpa]ii au uzat de dreptul la t\cere, l\s=nd avoca]ii s\...

romfour romfourromfour romfourromfourromfourromfour