Te afli in categoria ‘Timp Liber’

În schimbul garan]iilor de securitate americane, alia]ii mai mici sus]in sau particip\ simbolic la o for]\ nord-atlantic\ de pompieri ce-[i alege chiar ea incendiile pe care ar urma s\ le sting\. Implicarea Alian]ei Nord-Atlantice în criza libian\ era previzibil\, în condi]iile în care primele lovituri...

V\ [ocheaz\ s\-l auzi]i pe Becali citînd din Cioran? De ce? Cli[eul absolut despre fotbal poate c\ este acela cum c\-i sportul rege – cel pu]in pe la noi. C\ acest cli[eu are acoperire, noi microbi[tii o vedem pe posturile tv de sport [i la orice [tiri din sport (în presa scris\ [i nescris\), nemaivorbind de presa sportiv\ în sine: tot ce mi[c\-n materie de fotbal...

Cînd publicul e convocat administrativ [i ]intuit în sal\ de teama s\ nu se strice cu [eful, m\ tem c\ toate mizele de resuscitare a interesului pentru cartea autohton\ (ca [i pentru lectur\ în genere) nu sînt decît o cacealma, deloc estetic\, autori dumneavoastr\… Credeam c\ nesim]irea poate fi numai de tip administrativ. I-am întîlnit expresiile în atîtea...

Ocupa]i cu r\s\ditul, cu s\patul, vorbim de Afganistan, comp\timim pe japonezi, dupa care libienii î[i primesc [i ei partea de comp\timire. {i ne d\m cu p\rerea peste garduri ce [mecherie mai pun la cale americanii. Fiecare contribuim cu cîte ceva la bunul mers al îns\mîn]atului [i al r\zboiului. A venit iar\[i prim\vara ([tiu ca inginerii de texte nu recomanda sa...

Ca orice fiin]\ superioar\, manelistul are percep]ia acut\ a sublimului misterios al infinitului. Preceptul „f\r\ num\r, f\r\ num\r” nu e doar o subtil\ interogare filosofic\ a relevan]ei conceptuale a num\rului, ci chiar esen]a geometriei afective din care se isc\ delicatele ah-uri, of-uri [i v\leo-uri, fine]uri armonice ce pun în lumin\ geniul. În colectivit\]ile...

Trasul de timp este cea mai sigur\ lege aplicat\ de c\tre instan]ele române[ti. Prin breasla judec\torilor [i procurorilor circul\ informa]ii despre cazuri legendare cu dosarele dosite. Inspec]ia Judiciar\ a CSM pe anul trecut men]ioneaz\ cazul stupefiant al unui procuror de la Parchetul de pe lîng\ judec\toria Bra[ov, care nu a f\cut nimic în 610 de dosare timp de...