Te afli in categoria ‘Timp Liber’

Un clasament al competitivit\]ii la nivel interna]ional ilustreaz\ performan]ele modeste ale economiei române[ti. Facem mereu apel la compara]ii în existen]a cotidian\, astfel c\ insisten]a cu care recurgem la ele în analiza politic\ este justificat\ sau m\car scuzabil\. Societatea noastr\ traverseaz\...

Incredibil ([i devansînd în chip exponen]ial imagina]ia lui Caragiale), plagiatorului i s-a decernat de curînd [i „Ordinul republicii”. Ho]i de prin toate bibliotecile, lua]i aminte! Mai întîi, un mic test vizînd spiritul de observa]ie, capacitatea de a detecta coinciden]ele [i similitudinile (mai ales pe cele crase). R\bdare, deci, [i o atitudine pe m\sur\:...

* A-nceput de ieri s\ strige C`te-un angajat la stat. Norii s-au cam adunat {i, `nc\ de diminea]\, A plouat. Nu prea-i lume, dar e bine. Peste t`rg e numai fum. V`ntu e liber acum. Se aude fo[g\ial\ De pe drum. S`nt grevi[ti cu vuvuzele; Spre pia]\ ei vin, ]ip`nd. Se `mping reciproc, pe r`nd, {i, la fel ca pinguinii, Merg dans`nd. Colo-n col], acum, r\sare Un copil c`t...

Credincioşii ortodocşi şi catolici prăznuiesc miercuri Naşterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică, aşa cum este numită în popor, prima mare sărbătoare din cursul anului bisericesc, care a început la 1 septembrie. Sfânta Scriptură nu relatează acest eveniment, dar scrierile apocrife oferă foarte multe amănunte despre originea şi copilăria Fecioarei...

Nu [tiu cît\ lume a aflat de existen]a în România a mai multor academii, pe lîng\ venerabila Academie Român\. Printre aceste academii cu certificate în regul\ o pozi]ie proeminent\ ocup\ Academia Oamenilor de {tiin]\ din România. Înfiin]at\ în 1996, ea are statut, sec]ii, organisme de conducere, editur\ – ce mai, tot tacîmul. Partea dubioas\ a chestiunii...

N O societate definit\ prin valori [i principii comunitare creeaz\ premisele respectului pentru legi [i nevoia de progres. Dimpotriv\, o societate incapabil\ s\ elaboreze norme de valorizare produce pattern-uri regresive, scheme mintale simpliste [i idealuri de sine tribale. Scriam în tableta de s\pt\m`na trecut\ despre g`ndirea complex\ vs. simplismul cognitiv ca filosofii...

romfour romfourromfour romfourromfourromfourromfour