Te afli in categoria ‘Suceava’

N Consiliul Local Suceava urmeaz\ s\ adopte, `n [edin]\ extraordinar\, un proiect de hot\r=re `n baza c\ruia pre]ul pe care popula]ia `l va pl\ti pentru o gigacalorie va cre[te de la 178 de lei, c=t este `n prezent, la 185,47 lei n reprezentan]ii SC Termica SA Suceava spun c\ aceast\ hot\r=re a Consiliului...

N ieri a avut loc inaugurarea celor patru pavilioane în care func]ioneaz\ Sec]iile de Oncologie, Pneumologie, Boli Infec]ioase [i Dermatologie, care au fost reabilitate [i modernizate n investi]ia se ridic\ la patru milioane de lei [i s-a desf\[urat pe parcursul unui an [i jum\tate n prezent la eveniment, pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a spus c\ inten]ioneaz\...

N “Exist\ str\zi pe care firmele TMUCB [i Pfeifer dau vina una pe alta. De aceea am dispus formarea unui mini-comandament, orientat doar pe aducerea terenului la starea ini]ial\. Le-am spus clar c\ va fi o b\t\lie foarte dur\, iar `n caz c\ nu se vor conforma, avem ac de cojocul lor. Nu vor lua bani p=n\ ce nu vor fi reparate aceste str\zi”, a spus ieri primarul Ion...

N Ingrid Kruc Irimescu a fost numit\ la conducerea Direc]iei de S\n\tate Public\ Suceava pe data de 31 august n `n cererea de eliberare din func]ie ea a invocat “motive personale”, nedorind s\ comenteze aceast\ decizie n Directorul executiv interimar al Direc]iei de S\n\tate Public\ Suceava, Ingrid Kruc Irimescu, a înaintat, mar]i, Ministerului S\n\t\]ii o cerere...

N Prim\ria Suceava inten]ioneaz\ s\ renun]e la a mai pune borduri de-a lungul principalelor drumuri din municipiu n Prim\ria apeleaz\ la aceste separatoare din cauciuc pentru a evita distrugerea ma[inilor care eventual ar lovi aceste indicatoare [i pentru c\ ele ocup\ mai pu]in spa]iu din carosabil fa]\ de borduri n Prim\ria municipiului Suceava inten]ioneaz\ s\ pun\ separatoare...

ie[it la plimbare cu excavatorul, un individ din Moara a distrus doua ma[ini [i nu a oprit la avertismentele poli]iei dec=t dupa ce pe urma lui s-au tras focuri de arma n Luni sear\, pe la  ora 20.00, pe DN17, în comuna Vama, Aurel C. , de 33 ani, din  Moara, care nu de]ine niciun fel de permis de conducere, conduc=nd un excavator  a lovit  doua autoturisme care...