Te afli in categoria ‘Suceava’

N concertul va avea loc `n Office’s Club, fiind precedat `n zilele de miercuri [i vineri de un concurs de produc]ie muzical\ [i un concursul na]ional de DJ Asocia]ia „Youth Can Do It”, `n parteneriat cu Direc]ia Jude]ean\ de Tineret Suceava [i Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Suceava, a organizat...

. De la Suceava, municipiul re[edin]\ de jude], [i pân\ în satul Brodina de Sus, comuna Izvoarele Sucevei, sunt, prin R\d\u]i, mai bine de 100 de km. Când se termin\ asfaltul [i intri pe valea Brodinei, un defileu f\r\ seam\n, în care po]i asculta f\r\ întreruperi simfonia p\durii, drumul nu este deloc prietenos cu c\l\torul, dovad\ c\ mai marii no[tri conduc\tori...

Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava a aprobat, `n [edin]a de ieri, indicatorii tehnico economici pentru modernizarea drumului jude]ean V\leni-St=ni[oara – limita cu jude]ul Neam]. Este vorba de 1,3 milioane de lei, pre[edintele CJ, Gheorghe Flutur, declar=nd c\ investi]ia este extrem de important\ `n perspectiva punerii `n valoare a zonei turistice M\lini – Borca....

Sabin Adrian Dr\gan, [eful Inspectoratului de Stat `n Construc]ii Suceava, a demisionat din Adunarea General\ a Ac]ionarilor (AGA) societ\]ii “Drumuri [i Poduri” SA. Ac]ionarul unic al firmei „Drumuri [i Poduri” SA Suceava este Consiliul Jude]ean. Anun]ul privind demisia sa din aceast\ calitate a fost f\cut `n [edin]a de ieri a Consiliului Jude]ean Suceava, unde...

~n data de 22 august a.c., în jurul orei 13.00, poli]i[tii din cadrul Postului de Poli]ie Vama au fost sesiza]i, prin „SNAU 112”, de Niculi]\ S. de 57 ani [i Vasilic\ I. de 34 ani, ambii din localitate, vecini, despre faptul c\, la aceea[i dat\, între orele 09.00-13.00, în timp ce se aflau la biseric\, persoane necunoscute au p\truns în locuin]ele lor, de unde...

Luni, în jurul orei 18.00, patrula de siguran]\ public\ care efectua serviciul de patrulare în zona cartierului Burdujeni s-a sesizat din oficiu despre faptul c\ în fa]a G\rii Burdujeni, respectiv pe strada Jean Bart, o persoan\ de sex masculin provoac\ scandal [i amenin]\ un taximetrist cu un cu]it. A fost identificat Vasile C. de 27 ani, din comuna Siminicea, care...